fles Rioja: "Cosecha 1974 Reserva", weet U dat de wijn nog maar kort geleden op fles werd gebracht en, hoewel drink baar, dus nog niet zijn volle rijkdom heeft ontplooid. In dat geval zou een 1974 die niet "Reserva" is en dus maar twee jaar op fust was, qua prijs een betere keus zijn. Deze wijn heeft nu al 3-4 jaar flesrijping achter de rug. Min of meer toevallig kan ik hier nog aan toevoegen dat de Rioja Condal 1977 uit de wijnprijscourant van Reuchlin onlangs op een grote Rioja-proe- verij in Café-Restaurant Engels, Rotter dam, zeer goed werd beoordeeld en speci ale waardering genoot van de bijna hon derd aanwezigen, waaronder veel vinolo gen. De aldaar aangeboden Grand Condal "Reserva" 1974 oogstte veel lof en werd druk besproken. In het algemeen waren we het er wel over eens dat deze wijn op fles nog verder zou ontwikkelen tot de zo zeldzaam geworden rijpe, oude wijnen. Als winnaar mogen we de Rioja Gran Condal "Gran Reserva 1966" vermelden. Mooi vol en rijp met de voornaamheid van zijn rijke verleden dwong hij onverdeeld respect af. De wijn was nog krachtig en vol leven. Na de proeverij kwamen velen ons conplimenteren en naar de prijs vra gen. Het geeft je dan een voldaan gevoel over dergelijke wijnen te kunnen beschik ken en die aan de consument te kunnen aanbieden beneden de f 20,- per fles, incl. BTW. Ik kan een ieder aanraden - kenner of niet - zo'n fles eens te openen op een avond in kleine kring, begeleid door kaas of noten (zonder zout). Of geniet ervan in je eentje bij het lezen van een boek of bij het beluis teren van goede muziek. Voor de prijs hoefje deze rijke ervaring of ervaring der rijken niet te laten. mij niet. Dus gauw weer terug naar de "tinto"wat duidt op de donderrode kleur van de wijn. BIJVULLEN Wat de aanduiding van het oogstjaar be treft, zijn de Spanjaarden nogal laconiek. Ze zeggen volkomen eerlijk dat tijdens de langdurige behandeling de fusten steeds worden bijgevuld met wijn van jaren, die op de oogst volgden en dus het zuiver vast stellen van een oogstjaar moeilijk is. Dankzij het vrij constante aantal zonne- uren is er onderling in de oogsten niet zo veel verschil. Een jaartal, op het etiket vermeld achter het woordje "Cosecha", duidt erop dat de druiven in het genoemde jaar werden geoogst en dat de daaruit ge vormde wijn daarna een eigen leven is gaan leiden dat - zoals ik al schreef - geres pecteerd moet worden, opdat al te grote haast de ontwikkeling op fles niet ontijdig zou afbreken. ONTWIKKELING OP FLES Wat de leeftijd aangaat memoreer ik nog even, dat "Reservas"-wijnen, dus die erg lang op fust hebben gelegen, een langere ontwikkeling op fles vragen. Wanneer U op dit ogenblik als gegeven hebt voor een 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 13