Net als Italië kent Spanje een D.O.C. Denomination de Origen Controllada. CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIOJA De bepalingen voor de D.O.C. Rioja om vatten als voornaamste restricties: Wijngaard Registratie van de wijnbouwer Afbakening van het geografisch ge bied voor de D.O.C. Rioja Voor de produktie zijn uitsluitend de volgende druiverassen toegestaan: Rood Tempranillo Garnacha Graciano Mazuelo Wit Viura Malvasia Garnacha Blanca Aanplant:minimum 3.000 (wijn) stokken per hectare maximum 3.600 (wijn) stokken per hectare Snoei: maximum 12 ogen per wijnplant. Het is verboden aan de wijngaard op welke manier dan ook water toe te voe gen (sproeienirrigatie, buizensysteem enz.) Produktie Collectief vaststellen van de oogstdatum (m.m.v. meteorologisch instituut) Beperking opbrengst: voor de rode max6000 kg druiven per hectare voor de witte max. 9000 kg. druiven per hectare Verplichting tot aangifte van de oogst. Vinificatie Registratie van de Bodega Minimum alcoholpercentage 10% Het is verboden wijnen van andere her komst dan het voor de D.O.C. gelimi teerde gebied te ontvangen, behande len, vinifiëren en op te slaan. Rijpingstijd en handel Rijping en behandeling uitsluitend op eiken fusten. Er moeten per kelder minimaal 600 barriques (Bordeaux-fusten) ter regi stratie worden aangemeld. Beperkende voorschriften voor embal lage, fles, etiket, rugetiket, enz. Klassering van de wijn: jong, reserve, grande reserve; geregistreerd en onder controle van de Consejo. Export Verplichte analyse van monsters door het wijnbouwkundig laboratorium voor elke te exporteren hoeveelheid. Controle van de begeleidende docu menten aan de grenzen door de ambtena ren, die belast zijn met kwaliteitscon trole en bestrijding van fraudes. HARP EN LOGRONO De meeste Bodegas, wijnkelders, bevin den zich in de omgeving van Haro en Log- roiio, namen die bij Rioja horen als vis bij water. Haro is dat schattige stadje waar de tijd heeft stilgestaan, waar geen hotel is - althans niet een onderkomen dat die naam mag dragen - maar waar ze wel een restau rant hebben met als specialiteit lamsvlees, waar de gasten op lange banken bij elkaar worden gepropt en dat nog plezierig vin den ook, want het is elke lunch tjokvol en ik durf niet te schatten hoeveel lammeren hier elke middag worden uitgeserveerd. Het moeten er heel wat zijn want ik heb beneden in de keuken een kwartiertje moeten wachten en zag in welk tempo de hele beestjes in de lange oven werden ge schoven. Logrono is de provinciehoofd stad en is veel minder romantisch. Eigen lijk is het één lange hoofdstraat waar het verkeer doorheen raast, onwaarschijnlijk veel verkeer als je plotseling binnenkomt van de vrij stille toevoerwegenTrouwens later ontdek je dat heel wat zijstraten en straatjes aan de hoofdweg kleven, wat al met al toch nog een stad van 79.050 inwo ners maakt. Andere belangrijke steden in het Rioja-district zijn Fuenmayor, Ceni- cera, Ygay, Laguardia en San Adrian. Ik zei het al, alle Riojas zijn niet eender. Gelukkig maar. In de eerste plaats spreek ik over Rioja als een rode wijn, die uit drie sterk verschillende regio's komt. Dan is er nog de witte Rioja. Daarmee moet U voor zichtig zijn. Er bestaat een enkele die onze waardering heeft, maar de meeste hebben veel te lang op hout gelegen. Hoeft voor 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 12