ALAVa De methode van wijnbereiding is hier nog zoals het vroeger in Bordeaux was. De ro de wijnen maken hun ontwikkeling door op eikehouten vaten waarin ze soms wel vijfjaar blijven. Dergelijke "Reservas" moet men dan ook nooit jong drinken maar de tijd geven om de ruwe smaak van het eikehout om te vormen tot de door liefheb bers zo gewaardeerdevollemilde wijnen herkenbaar in geur en smaak van vanille en karakteristiek in een nog resterend on dertoontje van het hout waarmee ze zo lang in aanraking waren. De al eerder aangehaalde Robert Daley schrijft daarover: "Just how good can Riojas be? The answer is that they can be stunning. They can be as good as any wine I have ever drunkfrom Bordeaux to Burgundy or anywhere" En dat klopt, zoals bewezen werd in een grote blindproeverij onlangs door gere nommeerde proevers in Frankrijk gehou den, waarbij een Rioja als no. 1 werd ge klasseerd, twee plaatsen hoger dan de duurste wijn uit Bordeaux. Denk nu niet dat ik hiermee wil zeggen, dat alle Riojas dit hoge peil bereiken. Na tuurlijk niet. Toen enige tijd geleden een Californische wijn hoge ogen gooide op een internationale proeverij, hoorde je plotseling allerwegen: de Californische wijnen zijn beter dan de Franse. Een blik op de kaart leertje, dat Californië bijna net zo groot is als heel Frankrijk, een beetje meer kritisch denken zou dus wenselijk zijn als men een flesje van zes gulden gaat halen. Er zijn goede en er zijn minder goede rode Riojas, echt slechte bestaan geloof ik niet. Daarvoor staat de D.O.C. garant. Robert Daley schrijft: "The soil is so rich that many crops are grown commercially: potatoes, wheat, asparagus, artichokes, tomatos. Less than 5 percent of the land seems to be under vine Produkten dus die in het eerste jaar van aanbouw reeds rendement opleveren, in tegenstelling tot druiven waarbij men ze venjaar moet wachten tot de investeringen lonend worden. Er was hier al wijn in 1200 terwijl in 1560 met het oprichten van de "first association of Spanish wine-growers" de eerste po gingen werden gedaan om tot kwaliteits verbetering te komen. Eén van de bepa lingen was namelijk, dat er geen zwaar verkeer door de straten van Logrono mocht gaan om te voorkomen dat trillin gen de in vaten rustende wijn zouden kun nen schaden. De belangrijkste inbreng aan kennis van wijnbereiding kwam echter aan het eind van de vorige eeuw, toen de druifluis "Phylloxera" de wijngaarde niers in Frankrijk brodeloos maakte. Als kolonisten brachten ze hun kennis van wijnmaken over naar dit gebied aan de Ebro, dat enigermate met de Bordeaux vergelijkbaar zou zijn. Ondergrond van zandsteen, soms kalk, afgedekt met allu viale gravel, aangespoeld door de Ebro zelf. Klimaat: wisselvallig met nog laat sneeuw, langdurige regenperioden en dan enkele maanden tot aan de oogst volop zon. METHODE VAN WIJNBEREIDING 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 11