In de maanden november en december 1980 zal er weer een grote nationale Heineken promotie gehouden worden. Deze promotie speelt voor Heineken een belangrijke rol bij het opbouwen en onderhouden van de consumenten-voorkeur en het versterken van het merk-image. Om het bierige karakter van het merk Hei neken te benadrukken is ook dit jaar voor de nationale promotie gekozen voor bier glazen. De consument wordt in de gele genheid gesteld een set zeer fraaie biergla zen te kopen. De set bestaat uit twee met de mond geblazen pullen en twee luxe gla zen op voet, verrijkt met een Heineken oogstmotief, samen met viltjes en een Heineken opener. Deze smaakvolle gla zen zullen het kwaliteitsbeeld van het merk Heineken nog versterken. Boven dien wordt men door deze promotie ook thuis op het merkbeeld van Heineken ge attendeerd. doordat de Heineken bier drinker thuis zijn bier drinkt uit een Heine ken glas. STIMULANS BIEROMZET Natuurlijk zal de nationale promotie weer een goede klantentrekker zijn. waarmee de detaillist extra aandacht kan vestigen op Heineken en dus zijn bieromzet kan sti muleren. Een grote verscheidenheid aan P.O.S.-materiaal staat hem hiervoor ter beschikking: hangkaarten kratkaarten op koker, guirlandes, schaphangers, folder bakjes voor het schap en voor de kratten, bestelfolders en zwart/wit afdrukken. Door actief in te haken op de actie en iets opvallends te doen met het P.O.S.-mate riaal zal de detaillist zeker zijn Heineken bieromzet verhogen. Het is raadzaam voor de detaillist zijn gehele Heineken assorti ment, dus naast pijpjes ook halve liters en blik. hiervan te laten profiteren. Boven dien krijgt de detaillist de gelegenheidge koppeld aan een order-notering Heineken 50 cl, mee te doen aan een kanskaarten actie. De winnaars van deze actie krijgen een extra lang weekend Londen aange boden. EENVOUDIG TE BESTELLEN Evenals in voorgaande jaren is het de con sument heel eenvoudig gemaakt de glazen in bezit te krijgen: hetzij door f 21,95 rechtstreeks over te maken op een speciaal geopend gironummer - 660025 t.n.v. Hei neken Bierglazenpromotie, postbus 100, 2380 AB Zoeterwoude - hetzij door mid del van een bestelfolder uit de winkel. De benodigde informatie vindt de consument in de advertenties in een aantal tijdschrif ten, zoals deze tijdens de promotiemaan den geplaatst zullen worden en in de be stelfolders. De bestelfolders kunnen mee genomen worden uit folderbakjes in de winkel die aan de krat en aan het schap gehangen worden. De consument stuurt de ingevulde bestelfolder, samen met het betaalbewijs, op naar Heineken. Binnen vier weken na ontvangst van de betaling wordt de set exclusieve glazen thuis ont vangen. De consument kan t/m 31 januari 1981 aan de actie meedoen. Is de betaling vóór 10 november binnen, dan wordt de glazenset nog voor de Sint thuisbezorgd. Is de betaling vóór 29 november binnen, dan heeft men de glazen nog ter opluiste ring van de Kerst. I

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 9