Binnen de zich traag ontwikkelende frisdrankenmarkt behoort het bronwatersegment tot de verfrissende uitzonderingen. Dit jaar zal naar schatting bijna 100 miljoen liter bronwater zijn weg naar de Nederlandse consument vinden, waarvan al meer dan een derde in de vorm van bronwater met citroensmaak (heldere citron). PUR PUB T a <30 TOB ©GO Daarom is de introductie van heldere PUR Citron een logische stap, die ook voor de handel een aantal aantrekkelijke voorde len met zich meebrengt. Bronwater in opmars In 1975 was bronwater goed voor 4% van het totale frisdrankenvolume. Dit jaar ziet het er naar uit, dat het aandeel van dit seg ment in de totaalmarkt zal groeien naar 12%. Bronwater is dus hard op weg naar een sterke positie in de selecte groep van grote smaaksegmenten (sinas, cola, lemon lime). Heldere citron groeit sneller Meer dan een derde van het bronwatervo lume bestaat uit heldere citron. Dit seg ment groeit momenteel bijna twee maal zo snel als het segment bronwater zonder smaak. Een bronwaterassortiment zonder heldere citron is dan ook feitelijk niet meer com pleet. Met de introductie van heldere PUR Ci tron haakt Vrumona in op deze zonder meer spectaculaire ontwikkeling. PUR Citron: méér dan een logische stap Het is duidelijk, dat de komst van PUR Ci tron op zich weinig opzien zal baren. Toch zitten er voor de drankengroothandel en de horeca-ondernemer wel degelijk een aan tal aantrekkelijke aspecten aan. En dat moet ook wel. Want in een markt die vrij wel door één aanbieder wordt beheerst, moet je als betrekkelijke nieuweling wel het nodige bieden, wil je ook maar enige kans van slagen hebben. PUR - nu een compleet bronwaterassorti ment Het PUR assortiment omvat nu alle varian ten, die voor de horecasector van belang zijn: PUR met koolzuur (in witte 20 cl. en 100 cl. flessen) PUR zonder koolzuur (uitsluitend in witte 20 cl. flesjes) nieuwe PUR Citron (in witte 20 cl. en 100cl. flessen) Daverende introductie-aanbieding De horeca-ondernemer ontvangt tijdelijk bij aankoop van 5 kratten PUR 20 cl. naar keuze, 1 krat PUR Citron 20 cl. gratis. Met deze aanbieding zal het weinig moeite kosten de horeca-ondernemers die al PUR bronwater voeren te bewegen ook PUR Citron in hun assortiment op te nemen. Bovendien kunnen met deze aanbieding gemakkelijker nieuwe PUR afnemers worden aangetrokken. PUR Citron smaakt perfect De kwaliteit die de PUR etikettering uit straalt, wordt door de smaak volledig waargemaakt. Begrijpelijk, want u weet dat Vrumona op dit punt nogal veeleisend is. Minder sorteerproblemen Ook PUR Citron is verpakt in de bekende standaardflessenen -kratten van Vrumona. Lege PUR Citron flesjes kunnen dus sa men met Pepsi flesjes en andere PUR fles jes in één Vrumona krat. Dat betekent: minder sorteerwerk, dus minder kosten, en minder ruimtebeslag door volle en lege kratten. Beperkte minimum-afname Voor PUR met koolzuur en PUR Citron geldt een minimum-afname van maar 1 pallet 60 kratten 20 cl. of 40 kratten 100 cl.), voor PUR zonder koolzuur van maar 10 kratten 20 cl De groothandel hoeft dus minder in voor raden te investeren en de opslagruimte kan efficiënter worden benut. Aantrekkelijke prijzen en marges Het PUR assortiment is concurrerend ge prijsd en biedt gezonde marges. PUR PUR PUR - regelmatig actief met aantrekkelij ke aanbiedingen Wie eenmaal het PUR assortiment heeft opgenomen, profiteert regelmatig van aantrekkelijke acties. Want het is Vrumo na best wat waard om van PUR een succes te maken. PUR - onderdeel van een kwalitatief hoog waardig assortiment PUR ontleent zijn kracht mede aan het feit. dat het assortiment een onderdeel vormt van een nu compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment frisdranken, bronwater en vruchtensappen van één fa brikant: Vrumona. Deze onderneming heeft momenteel een toonaangevende positie in de horecasec tor. Een positie die niet alleen gebaseerd is op een hoog kwaliteitsniveau, maar ook op de actieve ondersteuning van alle pro- dukten, waardoor het voor de handel aan trekkelijk is deze mede te pousseren. PUR - puur bronwater uit de Belgische Ardennen PUR bronwater is afkomstig uit de Bron van Harre in de Belgische Ardennen. De naam "PUR" (spreek uit "puur") zegt het al. PUR is volmaakt zuiver, helder en heerlijk fris van smaak. Precies zoals veeleisende horeca-bezoe- kers dat wensen: puur kwaliteit. jdteeceMMMir taamros w 8 PUR CITRON completeer! PUR assortiment PUR l\lr Uitren k'iwtBK"*"*1** m Je HdgHchc Ardennf .uufcwv"1 Kir Om .n <m prcpuré avet dins lts AakiutW bcln<^ OEBOTTBtD DOC* VRUMONA w^COMftWIE DE HARRE FERR1ÈRES ARDRNN®

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 8