Inhoud ohtoberiaBD Tap en Schap is een tweemaandelijks informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E.C. Bouwmeester, Harriet Peteri. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, J. Reppel, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: mr. R.A.B. Combée, R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-81 42 49, 81 42 88. Bij de voorpagina: Dit uitnodigende tafereel staat afgebeeld op de cover van het Bokma Borrelhappenboek. Bij de achterpagina: Vernieuwd Amstel Bockbier, geserveerd in een speciaal ontwikkeld Amstel Bockbier glas, zal men dit jaar kun nen aantreffen in de Amstel tappende horeca-bedrijven. y Oorkonde Reuchlin wijnen gooiden hoge ogen op de wijnkeuringen van "Les Vinitiers de la Tass 'Armée". In deze aflevering van de rubriek "Parlant du vin" op pagina 16 wordt nader ingegaan op deze keuringen en op de ingezonden Reuchlin wijnen. Voorpagina Colofon en inhoud van dit nummer 2 Drankengroothandels-organisaties in Nederland 3 Herintroductie Amstel Bockbier 6 Introductie PUR Citron 8 Nationale Heineken promotie 9 Bokma Borrelhappenboek 10 Heineken Bokbier 12 Hoppe 200 jaar 13 Nieuwe Coebergh advertenties 14 Parlant du vin 16 Ontwikkeling frisdranken le halfjaar 1980 18 Paradisi 19 Leven in de bouwerij 20 Groothandel Simons te Ubach over Worms 22 Blikbierook in de winter 23 Horeca onderweg 24 Nieuws allerlei 26 Achterpagina 28 De nationale Heineken promotie stelt de consument in de gelegenheid een set fraaie waardevolle Heineken bierglazen te kopea Op pagina 9 leest u over deze promotie. PUR PUR Naast PUR Rood (koolzuurhoudend) en PUR Blauw, is er nu voor de horeca ook PUR Citron, zowel in 20 cl. als in 100 cl. flessen. Met dit nieuwe produkt wordt in gespeeld op de spectaculaire groei die het citron-segment momenteel doormaakt. Op pagina 12 wordt aandacht besteed aan de introductie. Hoppe viert dit jaar haar 200-jarig bestaan Natuurlijk is aan dit heuglijke feit een feestelijke actie verbonden. Hoppe heeft koperen deurkloppers laten maken, die een natuurgetrouwe kopie zijn van een De tijd van Coebergh bessenjenever uit sluitend geserveerd in een borrelglaasje, gedronken door een vrouw, is voorbij. De zeer fraaie, nieuwe Coebergh advertenties geven deze drank een nieuw image en wijzen tevens op de eigentijdse gebruiks mogelijkheden. Pagina 14 en 15. deurklopper van 200 jaar geleden. Op pa gina 13 leest u meer over deze actie. J Les Vinitiers Tass' Armee GOUDEN WIJNCOLLECTIE 0 PRIJS Sr u r h l i tt r a iin r itu (fihat ra 11 PUKE 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 2