gewonnen van het parle- mentsteam, dat als enige een hengelaarster in haar midden had: staatssecretaris Haars van justitie. Alles bij elkaar was het een zeer sportieve en gezellige dag, waarop druk gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid de kelen te spoelen met een pilsje, zo als u op de foto winnaar Wim Bosboom ziet doen. Amsterdam 705-TOERNOOI. (5). In 1975 als sportieve opluistering van de Amsterdam 700 feestelijk heden bedacht, is het Amsterdam voetbaltoernooi uitgegroeid tot een toernooi waaraan Europese topclubs graag-meedoen ter voorberei ding op het nieuwe seizoen. Op 8 augustus speelde in het Olympisch Stadion AZ '67 tegen Nottingham Forest en Ajax tegen Bayern München. De twee winnaars, AZ '67 en Ajax, kwamen op zondag 10 augustus tegen elkaar uit om de beslissende wedstrijd in het overvolle stadion te spelen. Ajax scoorde 3 maal, waarvan een keer in eigen doel, en mocht zich dus win naar noemen. Evenals in voorgaande jaren waren Sony en Heineken hoofdsponsers van dit eve nement. 6 SAIL '80. (6). Van 6 tot en met 12 augustus stond de Amsterdamse haven vol op in de (internationale) belangstelling vanwege Sail '80. Vol enthousiasme zijn zo'n 2 miljoen mensen op de been geweest om de giganti sche windjammers, histori sche vissersschepen, plat bodems, enzovoort te aan schouwen. Hoewel de grote schepen, door hevige tegen wind geteisterd, niet tezamen Nederland binnenvoeren, bleek dit geen domper op de vreugde van het bijeen- gestroomde publiek. Met applaus verwelkomde men de, door allerhande klei nere vaartuigen omgeven, giganten. De hele week door trok het gebeuren in de IJhaven, met als spectaculaire hoogtepunten het admiraal- zeilen en het spiegelgevecht, zowel overdag als 's avonds een enorm publiek. Dat men er op 12 augustus nog geen genoeg van had, bleek uit de talloze files die zich die dag in het gebied rond het Noordzee-kanaal hadden gevormd van auto's vol met mensen die nog een laatste glimp wilden opvangen van de indrukwekkende schepen. VISTREFFEN PERS - PARLEMENT. (4). In "De Efteling" in Kaatsheuvel vond op dinsdag 19 augustus de jaar lijkse vis-ontmoeting tussen pers en parlement plaats, georganiseerd door hengel- vereniging De Club der 100. Onder een stralend blauwe hemel testten vertegenwoor digers van het parlement en de nieuwsmedia al hengelend hun krachten. Hiertoe waren in de karpervijver ruim 2000 forellen uitgezet, waar van er slechts zo'n 400 op de kant werden gehaald. De circa 150 karpers die toe gehapt hadden, moesten, in tegenstelling tot de forellen die thuis verorberd konden worden, direct na aantekenen van de vangst teruggezet worden. Met een zeer klein verschil heeft het pers-team 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 27