f| ie u uj 5al l.erl e i Pak mee! AGERMEISTER DISPENSER. (1). I In de maand november J wordt de slijter in de gelegenheid gesteld om bij de GWN vertegenwoordiger een kartonnen "dispenser" te kopen welke de aanblik heeft van een Jagermeister fles. De dispenser bevat 48 minia turen a 0,04 liter en kan op de toonbank worden geplaatst. Slijtersprijs van deze dis penser bedraagt f 40,28 ex clusief B.T.W. Indien de slijter de miniaturen voor f 1,95 inclusief B.T.W. ver koopt, wordt een marge van 49% van de verkoopprijs, exclusief B.T.W. bereikt. Doel van deze actie is middels een opvallende en afwijkende presentatie Jagermeister op het punt van aankoop onder de aandacht van de consu ment te brengen en zodoende de consument door middel van een "trial''-aankoop met een kleine inhoudsmaat over te halen het produkt te proe ven. Bovendien wordt de slij ter door een aantrekkelijke marge gemotiveerd het pro dukt actief te verkopen. Jfigermeifter miniatuur SEVEN-UP ZOMER- PROMOTIE 1980. (2). Om de plaats in de winkel en de verkoop van Seven-Up in de zomer maanden extra te ondersteu nen, werd een winkeldisplay- actie ontwikkeld, waarbij het plaatsen van schap- en krat materiaal centraal stond. De winkelier die inhaakte op deze zomer-inladingsactie kreeg van Seven-Up een spor tief cadeau. Tevens bestond de mogelijkheid dat 'Mister X' de zaak zou bezoeken en een contante beloning zou overhandigen. Duizenden deelnemende verkooppunten van Seven-Up werden voor deelname aan deze actie bena derd en bij vele winkels kon 'Mister X' een prijs uitreiken. Een stimulerende zomerpro- motie van Seven-Up die tot veel tevreden gezichten leidde Op de foto ziet u een van de prijswinnaars de beloning in ontvangst nemen. CH.I.O. (3). Op het onlangs in Rotterdam gehouden C.H.I.O. was de gehele internationale ruitertop aan wezig. Dit jaarlijks terug kerende hippisch gebeuren gold dit jaar namelijk als de "alternatieve Olympische Spelen", zodat de ruiters en amazones met nog meer vuur lp. Fris je van op. streden om de hoogste plaats bij de diverse onderdelen. Vrijdag 15 augustus werd in het Kralingse bos de landen- wedstrijd verreden. Het winnende landenteam werd Canada met in totaal I6I/2 strafpunten en mocht derhalve de Heineken prijs in 2 ontvangst nemen, terwijl de Nederlandse ploeg met 55 strafpunten op de 9e plaats eindigde. Het Heineken bier vond bij dit evenement gretig aftrek. Op de foto ziet u hoe een nieuwe voorraad wordt aan geleverd. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 26