klanten bij ons thuis uitnodigden, die niets liever wilden dan dat wij ergens opnieuw zouden beginnen met een café. Toen wij de gelegenheid kregen om in dit pand een horecabedrijf te exploiteren hebben we dat maar weer gedaan en zonder spijt mag ik wel zeggen. Veel oude klanten zijn weer regelmatige bezoekers geworden. Er wa ren erbij die enige drempelvrees hadden en met een das om binnen kwamen, maar eenmaal in de zaak was het ijs gauw ge broken en ging het dasje af. Ook onze 8- jarige Boxer is weer helemaal in zijn sas, een echte caféhond die het heerlijk vindt om in de zaak te zijn. Hij kent iedere klant en deze wordt dan ook uitbundig door hem begroet als hij binnenkomt". MENSEN TEVREDEN STELLEN Geeft het geen problemen om een zaak te leiden, die een zo groot publiek herbergt? Lenie den Hartog-Bakker heeft daar geen moeite mee: "Ik ga ervan uit dat ieder mens van gezelligheid houdt en graag contact wil hebben, dat heeft niets te maken met een maatschappelijke positie. Al die mensen tevreden stellen, dat is onze taak en natuurlijk speelt de inrichting van de zaak daarbij ook een rolNederlanders zijn mensen die een caféruimte ervaren als een grote woonkamer, daarmee hebben wij rekening gehouden bij de inrichting. En de verkoop van goede produkten is na tuurlijk ook erg belangrijk, je moet daar veel zorg aan besteden. Als ik een klant een flesje voorzet dan zal ik dat altijd doen met het merkvignet naar hem toegericht, zo hoort dat. In onze zaak schenken wij al le dranken van Heineken, iets dat ons goed bevalt, wij zouden geen ander bier willen tappen. Bovendien hebben wij een uit stekende relatie met Heineken, dat is ook erg belangrijk. Als er eens problemen zijn laten ze je nooit in de steek en worden er oplossingen gevonden. Wij betalen alle produkten op tijd, ik huldig het standpunt boter bij de vis"Niet iedereen heeft het in zich om een zo grote vaste klantenkring op te bouwen als de exploitanten van Café Groothoofd, zij hebben daar geen moeite mee gehad. Lenie den Hartog-Bakker: "Ach, het gaat eigenlijk ongemerkt, je moet er gewoon plezier in hebben om het een ieder naar de zin te maken, dan komt de rest vanzelf. Met de één maak je een praatje en de ander wil graag een kaartje leggen. Er zijn ook mensen die rustig hun drankje willen drinken, je moet aanvoelen wat de mensen verlangen en daarnaar han delen. 's Avonds trachten we het zo gezel lig mogelijk te maken, we zetten dan wel eens een stukje worst of een schaaltje pinda's op tafel en we bieden zo af en toe eens een slokje aan. We zijn eigenlijk één grote familie, want als mijn man en ik ja rig zijn, vieren we dat ook altijd met de klanten". EERSTE PILSJE DIRECT KLAAR Een grote opmerkingsgave is beslist niet noodzakelijk om te zien dat alles glimt en blinkt in café Groothoofd. Zij; "Inder daad wordt daar door ons veel aandacht aan besteed. Hygiëne is erg belangrijk in een ruimte waar veel mensen zijn en ieder een is daar op gesteld. Maar eerlijkheid in het zaken doen en een goede bediening ho ren daar ook bij. Als er een klant binnen komt moet het pilsje direct klaar staan, bij de volgende consumptie mag het gerust iets langer duren. Je moet ook altijd zor gen voor schone tafels zonder vuile glazen en overvolle asbakken, zoiets doet prettig aan. Ik heb wel eens het idee als ik ergens anders kom, dat de klant vroeger meer ge waardeerd werd. Nu ervaar ik soms dat de consumpties je als het ware toegeworpen worden, helemaal verkeerd natuurlijk. De klanten op hun beurt zijn in deze tijd wat agressiever geworden en stellen meer ei sen. Klanten hebben er ook recht op om te weten wanneer de zaak geopend is. Onze zaak is 7 dagen in de week geopend van 10 uur 's morgens tot 1 uur 's nachts en daar wijken wij nooit vanaf, of er nu veel, wei nig of geen klanten zijn en door op tijd te sluiten voorkom je eventuele excessen. Een klant mag nooit voor een gesloten deur komen, dat is ook zoiets als service verlening. Een grote of kleine verteerder maakt voor ons geen verschil, een grote zie je niet iedere dag terug". Zeven dagen per week een café exploiteren betekent weinig tijd voor een privéleven. Het echt paar den Hartog-Bakker heeft daar geen moeite mee en vult aan: "Het is wel eens een keertje fijn om vrij te zijn, we hebben echter geen behoefte aan vakantie. Hoog uit gaan we eens een dagje het land in of naar België en als we dan in een horecabe drijf terecht komen, kijken we goed om ons heen, soms leer je daar nog iets van" "Soms" is naar ons idee al een heel groot woord, want het echtpaar den Hartog- Bakker heeft het gevoel voor het hele ho- recagebeuren gewoon in de vingers. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 25