Binnen de biermarkt groeit het "eenmalige" segment snel. Behalve pils in eenmalige fles maakt ook het blikbier een grote groei door. Op dit moment vormt blikbier op jaar basis ongeveer 2% van de totale bierafzet-exclusief het fustbier. In het eerste halfjaar van 1980 steeg de af zet van blikbier, in vergelijking met de zelfde periode in 1979, aanzienlijk. De Nielsencijfers geven over die periode een stijging van de blikbierafzet van bijna 25% te zien, en dat terwijl de "flesbier- afzet" volgens diezelfde cijfers maar met 2% steeg. Duidelijk blijkt dat de afzet van blikbier zich steeds gelijkmatiger over het gehele jaar verspreidt. Blikbier wordt niet meer allèèn in de recreatieve sfeer gebruikt: ook thuis wordt in toenemende mate blikbier geconsumeerd. En om dat met de feiten te staven: de winkels die blikbier ook na de zomer blijven verkopen, zetten gedurende de wintermaanden gemiddeld 2/3 van hun zomerpiek-omzet af. Dat bewijst dat de voordelen van blikbier voor de consument 's winters even hard tellen als 's zomers. Ook voor de winkelier blijft het voordeel van blikbier door de seizoenen heen gel den: een hoge marge met bovendien minder handling-kosten vanwege het een malig karakter. In het blikbier segment isHeineken met 85% marktleider. Heineken blikbier verdient een blijvende plaats in het bier assortiment van de win kelier omdat door de aantrekkelijke marge en de uitgesproken consumentenvoorkeur dit artikel een bijdrage aan de omzetgroei kan leveren. Om deze boodschap uit te dragen zal er in de eerste helft van november een speciale advertentie geplaatst worden in de vak bladen Foodmagazine, Levensmiddelen markt en Distrifood. Thema van die cam pagne is: "Het kwik staat nooit te laag voor blik". 23 DUjl biplome ohhineur DHNEKEN BUKMHt HEI GHOE JMR IMMHt

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 23