Begin juni jongstleden vierde de familie Simons met honderden vrienden en relaties het vijftigjarig bestaan van hun drankenhandel. Deze mijlpaal kreeg extra reliëf door de ingebruikname van een nieuw pand. Begonnen met limonadefabricage en bier- verdelen heeft de heer P.J. Simons een agentschap opgebouwd dat in een relatief klein gebied een grote omzet behaalt. Sinds enige jaren heeft de heer Simons zijn bedrijf overgedragen aan zijn beide zoons. BOTTELEN De aard van het werk van de mijnwerkers zal niet vreemd zijn geweest aan de vraag naar halve literflessen: de hele dag onder de grond werken'dn een uiterst stoffige omgeving maakte dat de dorst groot was als men uit de mijn weer boven de grond kwam. En hoewel de mijnen nu gesloten zijn blijft men in die streek bij voorkeur het bier uit euro-flessen drinken. In 1930 werd de heer P.J. Simons, die vroeger mijnwerker was, aangesteld als verdeler en bottelaar van Amstel bier. Met het zelf gebottelde Amstel bier "leurde" men langs de particuliere adressen, een markt die nu "thuisverbruik" heet. Ook werd de zelf gefabriceerde limonade aan de man gebracht. Na enige tijd werd de fir ma Simons aangesteld als Amstel agent. Vanaf dat moment* werden de klanten ook gezocht onder winkels en horecabedrij ven. Het lukte de heer Simons om een kring van goede relaties op te bouwen. Door zijn manier van werken is de relatie kring nog altijd in tact. SCHUSS Een ander specifiek element in de bierver koop van de firma Simons is de relatief grote omzet in oud bruin. Ook dat heeft te maken met specifiek Limburgse gewoon ten: traditioneel drinkt men in Limburg vaak een combinatie van pilsener bier met oud bruin. Een glas pils wordt voor drie kwart gevuld en afgemaakt met een "kop" oud bruin. In Limburg noemt men deze combinatie "Schuss". In de café's vindt dit drankje gretig aftrek. RECEPTIE OUDE MIJNSTREEK Het rayon waarin de firma Simons ope reert is de oude mijnstreek. Tegen de Duitse grens bestrijkt het de plaatsen Eygelshoven, Schaesberg, Nieuwenhagep Ubachover Worms, Brunssum en Schin- veld. Een kleine streek die door de firma Simons intensief wordt bewerkt en daar door een interessante omzet oplevert. Met het eigen limonademerk Sizo, dat ook vandaag de dag nog op de markt wordt ge bracht, en Amstel bier worden horeca- en thuisverbruik relaties beleverd. In het Zuidlimburgse is de firma Simons de grootste agent voor wat betreft de afname van Amstel euro-flessen. Van oudsher heeft men zich op dit deel van de markt gericht en worden er nu in de halve liter flessen zeer goede resultaten behaald. Rustieke entree De herenJ .HSimons, M.J. Simons, JKerckhoffs enR.C.H .Mvan Dongen Voorafgaande aan de receptie werd het nieuwe pand van de firma Simons ingeze gend door de pastoor. De heer J. Kerck hoffs, horecagebiedsmanager, bood na mens Heineken een drietal pullen en een kan aan de heren Simons aan. De drie pul len droegen de initialen van de oprichter en zijn twee zoons. Vanuit het nieuwe pand hoopt de firma Simons de tweede halve eeil w met succes in te gaan De pastoor zegent het pand GROOTHANDEL SIMONS In llbach over Worms 50 jaar T-" WMSTEn

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 22