bakken wordt gekenmerkt door een Franse tint. Daar kan men zich tegoed doen aan vele specialiteiten waaronder diverse vis gerechten. PARTY-MEETINGCENTRE Tijdens de laatste verbouwing werd ook het party-meetingcentre "De Vest" met een eigen entree gerealiseerd. In de ruime hal bevinden zich de receptie en dubbele liften, die de bezoekers de gelegenheid bieden om het zalencentrum te bereiken. Bij de bouw van het party-meetingcentre "De Vest" was het noodzakelijk dat de entree, toiletgroep, garderobe en opslag ruimte van dancing "Voodoo" verplaatst werden, hetgeen geschiedde zonder dat beide bedrijven gesloten behoefden te worden. De scheiding van het restaurant en de dancing "Voodoo" werd voorzien van dubbele muren in verband met de ge luidsisolatie, hierdoor ondervinden beide bedrijven geen hinder van elkaar. De rela tie tussen dancing "Voodoo" en "De Vest" is uitstekend en dat heeft er toe ge leid, dat tijdens het carnavalsgebeuren de deuren van de nooduitgang van dancing "Voodoo'die zich bevinden in de hal van het party-meetingcentre, open gaan waar door er één feest gevierd kan worden in het hele complex. Aanbrengen van staalcon structies en het leggen van betonnen vloe ren vormden eveneens een onderdeel van de ingrijpende verbouwing. Op iedere verdieping werd een doorverbinding ge maakt met de zalencapaciteit van het oor spronkelijke pand. De brede wandel gangen, uiterst geschikt voor het houden van exposities, maken het mogelijk om zonder traplopen het hele complex te be reiken. "De Vest" telt nu veertien grote en kleine zalen met een eigen naamaan duiding, die boven de ingang van iedere ruimte is aangebracht. De receptiezalen beschikken over een eigen bar, de voor vergaderingen bestemde zalen zijn voor zien van alle bestaande audio-visuele hulpmiddelen en een snelle kopieerappa- ratuur. GOEDE AKOESTIEK De partyzalen kenmerken zich door ruw stucwerk, zware detaillering, eikenhouten betimmeringen, balken, schoon metsel en smeedwerk, warme kleuren en een sfeervolle verlichting met rieten manden en koperen ornamenten. In de vergader zalen is de verlichting verwerkt in de pla fondbetimmering. Aandacht werd ook besteed aan de een heid in wandafwerking. Evenals de vloe ren zijn de wanden bekleed met tapijt, het geen de akoestiek ten goede komt en ge luidsoverdracht voorkomt. Alle zalen zijn voorzien van een telefoon en in de meeste is airconditioning. De temperatuur en af zuiging zijn evenals de verlichting per zaal regelbaar. Op de eerste verdieping bevindt zich een centraaluitgiftebuffet van waaruit de zalen met serveerwagens bediend kun nen worden. Door het hele complex loopt een muziek- en geluidsinstallatie, die ook waarneembaar is in de drie aanwezige toi letgroepen, waarvan één met powder- room. Garderobecapaciteit is op iedere etage aanwezig. GEEN VOGELKOOI-EFFECT Aan de overkant van "De Vest" is sinds 1978, onder het Chinees-Indisch restau rant "Kota Radja", café-restaurant 't Silveren Seepaerd" gevestigd. Het is gele gen op een mooi hoekje van het levendige Stationsplein en evenals "De Vest" heeft dit bedrijf er veel toe bijgedragen om het horeca-imago ter plekke te verstevigen. De opzet van 't Silveren Seepaerd" is een café-restaurant met een beperkte kaart en populaire prijzen, zonder aantasting van de kwaliteit van de produkten. Een echte dagzaak, uitermate geschikt voor het ma ken van afspraken, maar waar men ook te recht kan voor een plate-service, dagscho tel of touristenmenu. Door het trappen huis en de lift die behoren bij de naast gelegen appartementen en de rondom gelegen raampartijen was het uiterst moei lijk om een goede indeling van de zaak te verkrijgen. Ter voorkoming van een vogelkooi-effect werd er een buitenring met zitplaatsen gemaakt en de beglazing van de raamkozijnen werd zoveel moge lijk beperkt. De counter biedt uitzicht op de open keuken en in het intieme be drijf met banken onder het getoogd met selwerk zijn de betonnen kolommen door verf opspuiting gecamoufleerd. Mede door de betegeling van de vloeren vraagt het geheel om weinig onderhoud, hetgeen een rationeel effect geeft. De tafelbladen zijn van massief teak en de betimmering in de zaak is donkerkleurig. Het fraaie pla fond, de gezellige verlichting, leuke toe passelijke decoraties van klassieke scheepsmodellen en een warmkleurige stoffering zorgen voor een apart sfeertje, dat enigszins nostalgisch aandoet. Het meubilair is Zweeds met speciaal voor de horeca ontworpen stoelen, die niet te groot zijn maar wel comfortabel zitten. De hele entourage heeft er mede toe bijgedra gen, dat't Silveren Seepaerd" door velen wordt bezocht en bestempeld kan worden als een horecabedrijf op een goed niveau. Café-restaurant 'tSilveren Seepaerd 1 Silveren Seepaerd 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 21