lenen in de bnuuierii Beide horeca-objecten maken deel uit van exploitatie-maatschappij Mel-iob" en zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Heineken Bouwbureau, dat alle voorkomende verbouwingen heeft begeleid en tevens de interieuradviezen verstrekte. MEHOB startte haar activiteiten in 1972 met de verbouwing van het voormalige Oranjehotel, waarna café-bar-grill "De Vest" in gebruik kon worden genomen, met op de eerste verdieping een restaurant en op de tweede verdieping een vergader ruimte. Een jaar later werd het aangren zende pand aangekocht en bij de zaak ge trokken, waardoor er uitbreiding gegeven kon worden aan de grill-faciliteiten. Boven dien werd er een pub ingericht en op de eerste verdieping bouwde men een recep tiezaal. Een grote toeloop van het publiek deed de directie van MEHOB in 1975 besluiten om de pub te laten verdwijnen, waardoor het restaurant beneden met 60 nr kon worden uitgebreid. Het restaurant boven werd toen ingericht als zaal. Door de aankoop van weer een aangrenzend pand kreeg men in 1979 de gelegenheid opnieuw uitbreiding te geven aan het res taurant en bovendien kon de keukenruimte verdubbeld worden. De uitgiftekeuken voor dranken en spijzen alsmede de af waskeuken werd verplaatst, waardoor de looplijnen voor het personeel aanzienlijk ingekort konden worden, hetgeen een efficientere werkwijze betekende. Bar- café en restaurant zijn door de ingrijpende verbouwing twee op zichzelf staande units geworden met de mogelijkheid om in bei de ruimten afzonderlijke muziek te laten spelen. Bar en restaurant hebben nu een eigen ingang, maar bezoekers van het res taurant die voor het diner nog even een apéritief willen gebruiken aan de bar, kun nen deze ook bereiken via een loopgang in het bedrijf. De bar is sfeervol ingericht met eikenhouten tafels, leren zitjes en een open haard. Het restaurant met kreeften- en forellen- Restaurant De Vest Schepenkamer De Vest DE VEST en 'i SILVEREN SEEPAERD verstevigen horeea-imago Stationsplein in Eindhoven 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 20