mg lil TOMMASI IHNO giovese romagita Nederland worden de Beaune du Chateau Rouge et Blanc door de vaste gasten in eerste klas restaurants reeds veel ge vraagd. De Beaune du Chateau Rouge zal met de verkregen onderscheiding vooral veel in de belangstelling van de bezitters van een privékeldertje komen; immers een betaalbare Rode Bourgogne van hoogste kwaliteit is zeldzaam geworden. BLINDPROEVERIJ Al schrijvende heb ik in het voorgaande reeds een goede inleiding gemaakt op een andere wijn uit onze inzending, die zo voortreffelijk uit de bus kwam: "Chateau d'Aighuilhe 1972", nota bene een twee enzeventiger, U weet wel een jaar uit de Bordeaux dat je aan de straatstenen niet kwijt kunt. Mooi rijp, komt deze traditio neel bereide wijn nu acht jaar na de oogst naar voren. Altijd weer, ook op proeve- rijen in onze proefkamer, doorstaat deze wijn in een blindproeverij het vergelijk ni ro 0 DELTA YALPOL CLASSICA RtoEMONTI VERONA - ITALIA •«ortioi i*u> "tHlmorv n r :stwe tussen veel duurdere wijnen met een roemrijker reputatie. Zo ook nu, geplaatst op de blindproeverij van de "Vinitiers" tussen veel kostbaarder wijnen kreeg onze Chateau d'Aiguilhe de hem toekomende waardering. En dan onze Italianen; wat hebben ze het voortreffelijk gedaan in de "blind"-proe- verij. Altijd weer moet ik tot mijn spijt vaststellen, dat wijnen uit Italië alleen kunnen winnen in een blindproeverij. Wanneer de namen gegeven worden, zijn de wijnen uit Italië reeds van tevoren ver oordeeld. Daarvan zou ik sterke staaltjes kunnen verhalen. Nu, op deze proeverij van de Gouden Wijncollectie, waren drie van de zes door ons ingezonden wijnen uit Italië. Twee daarvan werden onderschei den en de derde kwam maar één puntje te kort. Wanneer men bedenkt dat het maxi mum op 30 lag, zijn 9 strafpunten een zeer gunstige waardering, terwijl 8 een eervol le vermelding zou opleveren. AMARONE Nog even iets over onze met een eervolle vermelding bekroonde Amarone. Zonder uitzondering bij elke proeverij een topper. Aan deze prachtige kwaliteit ligt mede de bijzondere vinificatie ten grondslag. De druiven worden na de oogst opgeslagen in ruimten waar het koel is en de wind vrij spel heeft. De aldus ingedroogde druiven worden met hun geconcentreerde suikers in januari-februari volgend op de oogst, vergist. De nu verkregen wijn heeft veel restzoet en wordt in de handel gebracht als "Recioto della Valpolicella Amabile". Het adjectief "Amabile" geeft daarbij aan, dat de wijn enigszins zoet is. Deze zoetige rode wijnen worden in de zuidelij ke landen veel geconsumeerd. Voor onze contreien komt veel meer in aanmerking de op fustna drie jaar lageringverkregen droge variëteit "Recioto della Valpoli- cello Secco" waartoe wij de Reuchlin Amarone kunnen rekenen: de suikers zijn nagenoeg vergist en er ontstond een volle donkerrode wijn met een weelderige geur van vruchten. Eigenlijk zou aan deze wij nen enige jaren rijpen op fles gegund moe ten worden. Ze worden dan voornaam en kunnen tot de elite onder de grote wijnen gerekend worden. De praktijk is helaas, dat ze deze vervolmaking nooit bereiken, omdat er eenvoudig een tekort is en ze een ontijdig einde hebben gevonden. LIANO Goede wijn behoeft geen krans, dat blijkt weer eens duidelijk met de "Liano", een volle wijn die zijn liefhebbers in Neder land allang heeft gevonden. Hij geniet de voorkeur van de goede slijter-wijnhande laar, die hem trots vooraan in zijn presen tatie zet. Als bij een blindproeverij naar de prijs wordt gevraagd, is de verrassing afleesbaar, wanneer men de lage prijs voor deze hoge kwaliteit verneemt. Voor ons was het dan ook bijna vanzelfspre kend, dat de Liano, die ook vorig jaar tot in de finale was doorgedrongen, in de prij zen zou vallen. We kunnen deze uit Sangiovese-druiven in Romagna gewon nen wijn dan ook wel een "paradepaard je" gaan noemen. 17 |^,b^öMlNAZIONË Dl ORIGINE IXUntlUNt WKIHOIK'» 0«

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 17