i de totaalmarkt is redelijk stabiel, terwijl het merk Coebergh nog steeds in belang toeneemt, a bekend en vertrouwd kwaliteitsmerk als Coebergh. ne gebleken dat iedereen weet dat het om Coebergh bessenjenever gaat. GEWIJZIGD CONSUMPTIE PATROON Door deze advertenties wordt niet alleen de aandacht op het sterke merk Coebergh gevestigd, maar wordt tevens benadrukt dat Coebergh uitstekend in het drink-pa- troon van de moderne mens past. Als gevolg van een langzaam wijzigend consumptiepatroon ligt de concurrentie voor bessenjenever niet primair binnen het eigen segment, maar veeleer in het aanbod van alternatieve alcohol-houdende dran ken. In de nieuwe advertenties wordt Coe bergh bessenjenever gepresenteerd als een moderne alcohol-houdende drank, die zich goed leent voor "mixen" en "met ijs". Vanaf eind augustus tot het eind van dit jaar staan de advertenties op dubbele pagi na's, full colour afgebeeld in een aantal familie- en damesbladen. 15 10 H ADVERTENTIES vaardig beeld voor bessenjenever

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 15