Wie aan bessenjenever denkt, denkt aan Coebergh. Het aandeel van bessenjenever in de tot De consument kiest dus steeds vaker voor een bekei Wie in deze tijd aan bessenjenever denkt, moet niet meer alleen denken aan een vrouwelijk drankje met een sfeertje van vroeger, want dit sociale beeld van bes senjenever is sterk verouderd. Het kan wel degelijk op een eigentijdse manier gedron ken worden met ijs of in een mix. NIEUW IMAGO Vandaar dat Coebergh een aantal foto- 14 advertenties heeft laten ontwerpen, waar in een heel eigen, moderner, begerens waardiger beeld voor haar bessenjenever wordt gecreëerd (overigens zonder de trouwe consument af te schrikken)Daar mee speelt zij in op de huidige ontwikke lingen binnen de gedistilleerd markt, zo dat ook in de toekomst bessenjenever een volwaardige plaats blijft innemen in het keuzepakket van dranken van de moderne gedistilleerd consument. SCHADUW Basis-motief van deze subtiele adverten ties is een schadu w-effect. Dit motief biedt veel variatie-mogelijkheden en heeft als voordeel dat veel mensen zich er in kunnen verplaatsen. De advertenties ademen een sfeer van rust, waardoor de presentatie van het produkt - met ijs of gemixed in een longdrink glas - goed tot zijn recht komt. Bovendien is bij het testen van de campag- NIEUWE COEBERGI scheppen eigentijds, begerenswai

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 14