Hoppe viert dit jaar haar 200-jarig bestaan. Dit is voor een gedistilleerd merk een op merkelijke prestatie, want alleen door een produkt van een constante, goede kwaliteit te maken kan men zich twee eeuwen handhaven. Dit heuglijke feit wordt dan ook ge vierd met een grote landelijke actie. HH De geschiedenis van Hoppe gaat terug naar de tweede helft van de 18e eeuwtoen Pieter Hoppe een wijnkoperij overnam in Amsterdam aan de Egelantiersgracht. Enige jaren later richtte hij een likeursto kerij op en daarna ook een distilleerderij. In 1820 werd het pand door brand ver woest, maar achter de gespaard gebleven gevel werd het weer opgebouwd. In een gedeelte van dit pand is tegenwoordig café 't Smalle gevestigd. De jenever- en li- keurhandel floreerde en Hoppe groeide zo uit, dat het in 1870 hoog tijd werd uit te breidenEr werd een tweede distilleerderij opgericht in Schiedam, vooral bestemd voor de groeiende verkopen in het buiten land. Het bedrijf in Schiedam concen treerde zich helemaal op de produktie van jenever, terwijl de collega's in Amster dam zich met de bereiding van de verschil lende typen likeur bezighielden. NADRUK OP JONGE EN VIEUX Lange tijd was voor Hoppe de oude jene ver, de Hoppe Night Cap, het belangrijk ste produkt, zowel voor de binnenlandse handel als voor de export. Tegenwoordig ligt het accent op de jonge jenever en de vieux. De actie ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan is gedeeltelijk met deze beide dranken verbonden. maximum van twaalf letters. In de maan den november en december kan iedereen zo'n deurklopper bestellen voor f 19,95 plus twee Hoppe jonge jenever of vieux- doppen, of zonder doppen voor f 19,95 plus f 4,50 porto en handling-kosten. MAXIMALE ONDERSTEUNING Om deze actie maximale ondersteuning te geven, zijn de Hoppe jonge jenever- en vieux-fles uitgemonsterd met een speciaal actie-etiket, refererend aan het 200-jarig bestaan. Ook worden de flessen voorzien van een achter-etiket waarop informatie over de actie valt te lezen. Fraaie display- kaarten zullen de aandacht van de consu ment in de slijterij trekken. Bovendien zal de actie intensief in een aantal weekbladen worden geadverteerd. KOPEREN KLOPPER Hoppe heeft speciaal voor deze actie deur kloppers laten maken die een getrouwe kopie zijn van deurkloppers zoals die 200 jaar geleden gebruikt werden. Als extra aardigheid wordt de naam van de aanvrager in de deurklopper gegraveerd, tot een 13 MO PPVjV OËBEPONgEgp- AU bewl)t van echtheid motie kurk en lakstempel voorzien zt)i van den naam ml(ner flrma P HOPPE SCHIEDAM en de flesch van een Etiket. Cafe t Smalle, Amsterdam. HOPPE ?00 JAAR

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 13