Slechts korte tijd per jaar is het Heineken Bokbier te verkrijgen. Nu deze maanden weer aangebroken zijn, moet men ze zowel thuis als in de horeca goed benutten. Herfst en Heineken Bokbier horen bij elkaar. fiOKBlER 't Is er weer. Heineken Bokbier. Doe mee aan de prijsvraag. t Is er weer. Heineken Bokbier. Doe mee prijsvraag. OPVALLEND RECLAME MATERIAAL Heineken Bokbier zal op grote schaal on dersteund worden. Het reclame-materiaal voor de horeca bestaat uit aanbiedings- kaarten, raamstroken, mobiles en folder- Wat kunnen we u nog vertellen over dit aromatische donker gekleurde bier dat steeds meer aan populariteit gaat winnen. De vele legenden rond dit speciale bier zullen de meesten van u wel kennen. Dat het robijnrood van kleur is en een alcohol sterkte van 6,5 volume heeft, veronder stellen wij ook als bekend. Het heeft zijn verkoopwaarde voor het bierassortiment bewezen en biedt voor de handel een uit stekende marge. Heineken Bokbier, onbe twist marktleider binnen dit segment, heeft reeds een groep trouwe drinkers. Maar er komen ieder jaar nieuwe drinkers bij. De unieke Heineken Bokbier-actie zal daar zeker toe bijdragen. HORECA-ACTIE Voor zowel de horeca-ondernemer als zijn gasten zijn er in deze actie schitterende prijzen te winnen. De horeca-ondernemer heeft al via een antwoordkaart in de mai ling de wedstrijdformulieren kunnen be stellen en deze inmiddels thuisbezorgd ge kregen. Door middel van opvallend re clame-materiaal attendeert hij zijn gasten op de prijsvraag. Deze kunnen dan onder het genot van een glas Heineken Bokbier het wedstrijd-formulier invullen.Het for mulier dient samen met een Heineken Bokbier-dop opgestuurd te worden. De vijf origineelste inzendingen worden be loond met een volledig verzorgd feest voor 16 personen. Bovendien verdienen de vijf horeca-bedrijven waarvan de naam het veelvuldigst voorkomt onder de inzen dingen, een vakantiereis voor twee per sonen. Hoewel de actie nu reeds een maand loopt, heeft men nog tot 14 november de gelegenheid om mee te doen. bakjes met wedstrijdformulieren. De de tailhandel staat fraai P.O.S. materiaal ter beschikking in de vorm van hangkaarten, krat- en schapkaarten en banderolles. De handel wordt via full colour adverten ties in de bekende vakbladen op Heineken Bokbier geattendeerd. Bovendien zal de consument uitgebreid geïnformeerd wor den middels advertenties in tal van popu laire bladen en historische verhalen over bokbier in sterspots op radio en t.v. Via deze reclame-uitingen kunnen nieuwe bokbier-drinkers gewonnen worden. En wie eenmaal Heineken Bokbier ontdekt heeft, zit er het volgend jaar weer op te wachten! tlserweer. Heineken Bokbier. 12 Yiscrwtcr HEINEKEN BOKBIER

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 12