met 185 creatieve borrelhapjes longdrink past een goede hap. Als sociale gebeurtenis vervult het borrelmoment een steeds belangrijker functie. In toenemende mate wordt inventiviteit verwacht ten aan zien van de "aankleding" van de borrel in de vorm van hapjes en snacks. De mogelijkheden op het gebied van de borrelhap zijn enorm groot. Het Bokma Borrelhappenboek bestaat uit bijna 100 pagina's met overheerlijke re cepten, suggesties en tips voor een een voudig hapje bij de t.v. tot een volledig aangeklede borrel. Speciale hapjes en vele interessante tips zijn door de bekende culi naire auteur Hans Belterman gemaakt en verzameld. De recepten zijn om van te wa tertanden. Wat denkt u van kreeftsalade met grapefruit, hoorntjes met zalmmouse, wildsalade of geitekaas met druiven? Het boek is ingedeeld in tien overzichtelij ke hoofdstukken, voorafgegaan door een kleurenfoto over twee pagina's waarop naast borrelhappen, op bescheiden wijze, een deel van het GWN assortiment staat afgebeeld. Dooreen opvallende display in de slijterij blijkt duidelijk wie de initiatief nemer is geweest bij deze promotie. INTRODUCTIE OP SLIJTERSVAKBEURS De introductie van het Bokma Borrelhap penboek heeft vorige maand op de Slij tersvakbeurs plaatsgevonden. Een groot aantal orders is daar reeds opgegeven, maar voor de slijter die op deze beurs niet aanwezig was bestaat nog de mogelijkheid het boek, uitsluitend bij de GWN ver tegenwoordiger, te bestellen. De boeken worden per 20 stuks in een display-doos verpakt. In de display-doos bevindt zich een bestel- kaart ten behoeve van een herhalings order. Om de aandacht van de klant te trekken is er tevens een raambiljet be schikbaar. Gedurende de maand oktober wordt de consument op het Bokma Borrel happenboek opmerkzaam gemaakt mid dels dubbele pagina's-grote advertenties in bekende familie-, dames- en woon bladen. De handel is op de hoogte ge steld mede door de Slijters vakbeursnum mers van het Slijters vakblad en Dranken detail. De actie loopt nog tot en met eind december, echter wel onder de voor waarde: zolang de voorraad strekt. Het is dus zaak er snel bij te zijn, want dat er grote vraag naar het Bokma Borrelhappenboek is, dat is zeker. BORREL HAPPEN BOEK BOKMA

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 11