In deze tijd waarin de marges op gedistilleerd produkten onder druk staan en de wet be perking cadeau-stelsel weinig ruimte laat voor het geven van geschenken, heeft de GWN iets extra's willen doen. .jr Dit "iets extra's doen "mondde uit in een grote consumenten-actie, waarbij de con sument, voor het geringe bedrag van f9,95 het Bokma Borrelhappenboek bij de slijter kan kopen. De consumentenprijs is zonder meer interessant en aanzienlijk lager dan een gelijkwaardig aanbod in de boekhan del Ook voor de slijter is dit een geweldige actieaangezien de marge op het boek voor hem 25% van de verkoopprijs bedraagt (exclusief 4% B .TWIn de actie-periode heeft de slijter er dus als het ware een pro- dukt bij. Bovendien past het onderwerp van het boek geheel in de produktsfeer van de slijterij. Door deze actie wordt de aan dacht van de consument sterk op het merk Bokma gericht. Daarnaast wordt door de kwaliteit van het boek meer inhoud ge geven aan de totale kwaliteitsbeleving van het merk Bokma. SPECIAAL VOOR BOKMA ONTWIKKELD Het Bokma Borrelhappenboek is, naareen idee van de GWN, in nauwe samenwer king tussen uitgeverij Meijer Pers bv en de GWN tot stand gekomen. Dat het boek rechtstreeks met de GWN produkten te maken heeft, is duidelijk. Bij een koele borrel, een fijn glas sherry of een pittige BOKMA BORRELHAPPENBOEK een acfle om van le waterlanden *5 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 10