Inhoud augustus 1380 Tap en Schap is een tweemaandelijks informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E.C. Bouwmeester, Harriet Peteri. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, J. Reppel, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: mr. R.A.B. Combée, R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-8142 49, 8142 88. Bij de voorpagina: Jazz in oude stijl is één van de onderwerpen van een serie advertenties die over twee pagina's in een aantal tijdschriften wordt geplaatst. Bij de achterpagina: Recent werd een aantal nieuwe gistlagertanks bij Heineken afgeleverd. Het spectaculaire transport leverde het volgende plaatje op. Colofon en inhoud van dit nummer 2 Gedistilleerd en Wijngroep Nederland op slijtersvakbeurs 3 Introductie vernieuwde suikervrije Seven-Up Amstel, een authentiek bier 6 Sail Amsterdam 1980 10 Royal Club collectebus 11 Toko 80 12 Rotterdam Thuishaven 12 Klimop-actie 13 SRV-actie 13 Parlant du vin 14 Leven in de bouwerij 16 Uit de oude doos 18 Amsterdam 705 toernooi 18 Hete-teken 19 Amstel glazen promotie 19 Horeca onderweg 20 Nieuws allerlei 22 Mutatie redactie commissie Door zijn recente benoeming tot Directeur Frisdranken heeft de heer H.F.M. Coe- bergh zijn werkzaamheden ten behoeve van Tap en Schap beëindigd. Zijn plaats in de redactiecommissie wordt nu ingenomen door mr. R.A.B. Combée, Horecamanager zuid. Met dank aan de heer Coebergh verwelkomen wij de heer Combée in de redactiecommissie van Tap en Schap. Op pagina's 6 en verder, willen wij u wat meer vertellen over de geschiedenis en het karakter van Amstel bier. Dit ruim hon derd jaar oude, authentieke biermerk neemt een belangrijke plaats in op de Ne derlandse biermarkt. Natuurlijk wordt ook niet voorbijgegaan aan de relatie tussen Amstel en de wielersport. Seven-Up introduceert haar vernieuwde suikervrije Seven-Up. In dit produkt is een andere zoetstof verwerkt, waardoor de nieuwe suikervrije Seven-Up beter van smaak is. Ook de reclame-aanpak is aan gepast. Op pagina 4 en 5 kunt u er meer over lezen. Op 8 en 10 augustus worden de wedstrij den gespeeld in het Amsterdam 705 toer nooi. Het is nu al weer de zesde keer dat dit toernooi georganiseerd wordt. Ajax, AZ '67, Bayern München en Nottingham Forest zullen hieraan deelnemen. Het be loven dus spannende wedstrijden te wor den. Op pagina 18 vindt u het programma. Eveneens vindt in augustus in Amster dam het grandioze zeil-spektakel Sail 1980 plaats. Windjammers, schoeners en barken uit alle werelddelen zullen afmeren in de IJhaven. Vele evenementen maken deel uit van dit festijn. Pagina 10. 7up. Daar fris Jevanop.^ je van op. fa

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 2