Inhoudjuni 13BD COttfatf. a 1977 Tap en Schap is een tweemaandelijks informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E.C. Bouwmeester, Harriët Peteri. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, J. Reppel, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: H.F.M. Coebergh, R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-8142 49, 81 42 88. Bij de voorpagina: Honkbal is één van de thema's uit de nieuwe serie van drie Pepsi affiches, die geïnspireerd zijn op populaire Amerikaanse sporten. Bij de achterpagina: Deze foto staat op een fraaie display afgebeeld, waarbij de fles oude Bokma uitgesneden is en vervangen wordt door een echte. Colofon en inhoud van dit nummer2 Oude Bokma, n liter vaderlandse geschiedenis 3 Gebr. De Jong B V. te Zwijndrecht 5 Spaanse Rioja wijn 8 Pepsi acties 9 Centra groothandel Schuitema B. V. te Son 12 Uitstalling op zomerpeil 14 Kleine flessen-campagne van Vrumona 16 Amstel Gold Race 17 Leven in de bouwerij 18 Opening vrachtwagencentrum; ontvangst afnemers in Den Bosch 20 Shandy 21 Parlant du vin 22 Horeca onderweg 24 Nieuws allerlei 26 Pepsi ontwikkelt in 1980 een groot aantal activiteiten. De nieuwe reclamecampagne en de acties sluiten goed aan bij de belang rijkste liefhebberijen van de jeugd, te we ten sport en popmuziek. Op pagina 9 e.v. leest u meer over de Pepsi posters, surfzei- len en de popkwis. De verhoogde verkoop van bier en fris dranken in de zomer brengt een aantal pro blemen met zich mee. Een deel van die problemen kan worden voorkomen. Op pagina 13 en 14 worden vuistregels gege ven voor het van tevoren aanpassen van de presentatie in de winkel. Statu Jfltan 75d.e' De import van Spaanse wijnen, exclusief sherry's, in Nederland is het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd. Van deze im port maakt de Rioja verreweg het grootste deel uit. Op pagina 8 vertellen wij u meer over de Rioja in het algemeen en over de, nu door Gedistilleerd en Wijngroep Ne derland geïmporteerde Rioja wijnen in het bijzonder. Ook in dit nummer wordt uigebreid aandacht aan de groothandel besteed. Op pagina 5 en verder kunt u lezen over het nieuwe bedrijfspand van Gebr. de Jong te Zwijndrecht. Op pagina 12 en 13 laten wij aan de hand van foto's de automatisering van het intern transport bij Schuitema te Son zien. ft Denomination «ft Orison Criado y Bmbtxcilatio por HBflÉK ►12% HARD 31*-/ BLMc. Vol. PROOUCTO CC E9MAA i-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 2