baan en in de ijshal zelf was een speciaal decor ter versie ring aangebracht (4). Vele schaatsfans kochten een, door de prestatie van Hilbert van der Duim, historisch en uniek Heineken bierglas met de speciale opdruk "W.K. schaatsen 1980". Terugblik op CARNAVAL(5, 6 en 7). Heineken heeft dit jaar medewerking verleend aan de carnavalsoptocht in Amsterdam door de prinsen wagen beschikbaar te stellen. Op deze prinsenwagen reed Willy Alberti, Prins Willem Karei I mee. (6) De kilometers-lange optocht trok vanaf het hoofdpostkan toor de hele stad door naar de Jaap Edenhal, waar nog een tijdje door gefeest werd. De bonte stoet trok een grote menigte publiek. Uiteraard ontbrak het bloeme tjesgordijn ook niet. Op de foto ziet u een carnavals vierder die op het ludieke idee was gekomen zich te verkle- Heineken den als pilsje. (5). Ook in Delft werd aandacht aan het carnaval besteed. De Heineken agent A.A. Rust B.V. te Delft had een vracht wagen omgebouwd tot Heineken krat. De krat werd vergezeld door vijf wande lende bierflessen. (7). WATERPAVILJOEN (8). Bezoekers van het Gorcumse horecabedrijf Het Strandpaviljoen aan aan de rivier de Waal moesten begin februari heel wat moeite doen om dit bedrijf te breiken. Normaliter voorzien van een gezellig terras en gelegen aan een tientallen meters breed zandstrand, was het bedrijf nu alleen maar per boot bereik baar. Een en ander was veroorzaakt door de bijzonder hoge water stand in onze rivieren. (8). PROMOTIEFILM VAN STEDELIJK MUSEUM (9). Mede dankzij een financiële bijdrage van Heineken heeft het Stedelijk Museum te Amsterdam deze film, "A day of Modern Art in Amsterdam", kunnen produceren. De film heeft tot doel de aandacht van de jonge toerist te richten op het feit dat het, naast het Rijks museum, ook de moeite waard is een bezoek te brengen aan het Stedelijk Museum. Behalve een Amerikaanse versie is er onlangs ook'een Nederlandse versie versche nen, vooral bedoeld voor het voortgezet onderwijs. Mensen die geïnteresseerd zijn in deze film kunnen con tact opnemen met het Stedelijk Museum. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 27