njeumsaNerJej Ï-UP VAKANTIE ACTIE GROOT SUCCES (1). De prijsvraag "met 7UP naar de wintersport" is een succes geworden. Duizenden slagzinnen werden in de loop van vorig jaar op het actie-adres bezorgd. Aan de jury de moeilijke taak om uit deze stortvloed van inzendingen de zeven beste te selecteren. Geen geringe opgave, ook al gezien de waarde van de prijzen: volle dig verzorgde vakantiereizen naar de sneeuw. Na nauwgezette beoordeling van alle ingezonden slag zinnen werd onlangs de uit slag van de prijsvraag bekendgemaakt. De gelukkige winnaars ontvingen daarna hun reis- cheques t.w.v. f 2000,-. De prijsuitreiking ten huize van mevrouw Kaufman in Zwanenburg vormde het fees telijk sluitstuk van deze zeer goed geslaagde promotionele actie. Op de foto ontvangt de winnares haar reischeque uit handen van de heer R. Kosten, Area Manager van Seven-Up Nederland. JAN RAAS, GERRIE KNETEMANN, JOOP ZOETEMELK (2) EN SEVEN-UP ZEGGEN: "Pak uw kans in de Tour de France" en win 'n Raleigh sportfiets of 'n Tour de France finish-weekend in Parijs. Onder deze sportieve vlag voert Seven-Up in de maanden mei en juni 1980 actie. In samenwerking met de grootste Nederlandse wielerploeg TI Raleigh wordt deze opvallende actie georganiseerd. De actie valt in twee delen uiteen: één actie voor alle Seven-Up klanten, waarin Raleigh sport- en cross-fietsen gewonnen kunnen worden. De tweede actie is gericht op Seven-Up blik, waarbij weekend-reizen voor 2 2 personen kunnen worden gewonnen. Deze reizen vallen in het finish-weekend van de Tour de France. Om mee te doen aan deze blik-actie zullen drie lipjes van de actie-blikjes moeten worden meegezonden. Het winkelmateriaal toont de gezichten van Nederlands populairste wielrenners: Jan Raas, Gerrie Knetemann en Joop Zoetemelk. Die zeggen samen met Seven-Up: "Pak uw kans in de Tour de France". De prijzen, dames-, heren- en kindersportfietsen alsmede cross-fietsen voor de kleinsten worden in de wedstrijd-folder afgebeeld. Een actuele spor tieve actie van Seven-Up, die zeker zal opvallen en die een prominente plaats in de winkel verdient. Uit deze nieuwe promotie blijkt weer heel sterk: Seven-Up, daar fris je van op! Schaats wk <3 en 4). In dit zomerse nummer van Tap en Schap toch nog even aandacht voor een staartje van de afgelopen winter. Begin maart kreeg het schaatsseizoen een spectacu laire ontknoping in het wereldkampioenschap in Heerenveen. Tot ieders verrassing onttroonde Hilbert van der Duim de Ameri kaanse krachtpatser en alles- kunner Eric Heiden als wereldkampioen bij de all- rounders. (3). Ondanks de vooral op de tweede dag rond uit slechte weersomstandig heden, waren de tribunes van het Thialfstadion tot en met de laatste plaats bezet. Een dol enthousiaste menigte van zo'n 25 duizend mensen schreeuwde de Friese Hilbert naar z'n eerste grote interna tionale resultaat. In deze sfeer kwam de Heineken presen tatie in het stadion goed tot z'n recht. De schor- en droog- geschreeuwde kelen zochten lavenis bij een van de bier en frisverkooppunten rond de 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 26