Horeca ondermen Een gerenommeerd restaurant in een streek waar de rust nog niet is verstoord. In het landelijk gelegen Hoornaar nabij Gorinchem kunnen de jachtige zakenman of de mensen uit de dicht bevolkte randstad nog steeds genieten van de rust en het fraaie pol derlandschap. En wie zich wil verpozen kan daarvoor terecht in Herbergh "de Gouden Leeuw" aan de Dorpsweg 40. DOOR J. REPPEL Mevrouw H. Slob-Baron, de eigenaresse, zwaait daar de scepter; een vrouw met een geweldig doorzettingsvermogen, die na vele jaren van hard werken heeft bereikt wat ze voor ogen had, namelijk een restau rant waar de sfeer van de boerenstand uit deze streek van afstraalt. Het bedrijf is ge vestigd in een pand dat dateert uit de 17e eeuw. OORSPRONKELIJK DORPSCAFÉ Voor Mevrouw Slob-Baron begon het allemaal in 1960. Mevrouw Slob: "Dit pand heeft heel vroeger toebehoord aan mijn overgrootvader die er een dorpscafé in dreef. Na hem bleef het nog geruime tijd in de familie, maar toen ging het over in vreemde handen. Mijn man en ik woon den naast het pand en toen ik in 1960 de gelegenheid kreeg om het geheel te kopen heb ik dat gedaan. Wij hadden geen kinde ren en ik wilde toch eigenlijk zelf ook wel iets te doen hebben. Ik had helemaal geen ervaring in de horeca toen ik het bestaande dorpscafé overnam. Ik had een bepaald doel voor ogen. Dat ging uiteraard niet van de ene op de andere dag. Eerst ging de muziek eruit en later het biljart en ik han teerde strenge regels, ik duldde namelijk niet dat er gevloekt werd in mijn zaak. Het begon allemaal erg eenvoudig, de mensen konden bij mij terecht voor een erwten soepmaaltijd, een uitsmijter of iets derge lijks. In een later stadium heb ik een spit laten bouwen en verkocht ik kip aan het spit. Ik stond in die tijd zelf in de keuken om het eten te bereiden en van lieverlee is dat uit gegroeid tot wat het nu is. Momenteel heb ik 18 vaste medewerkers in dienst. De familie Booy voert de bedrijfsleiding; de heer Booy als chef-kok en zijn vrouw be heert het administratieve gedeelte. Ik be moei me uiteraard ook met de zaak en ik besteed veel aandacht aan de hygiëne. Het moet bij mij allemaal goed schoon zijn. ANTIEK Mevrouw Slob is na een grote brand in 1968 niet bij de pakken neer gaan zitten en haar besluit om het pand weer op te bou wen is daar een uiting van. De overvloed van antiek is uit de zaak verdwenen, maar voor wie er oog voor heeft is er toch nog genoeg over om van te genieten. De ver lichting bestaat veelal uit oude olielam pen en stallantaarns alsmede verlichte wa genwielen. Men treft er voorts aan een antieke Mechelse bank met rood pluche bekleding, vele antieke borden, diverse fraai uitgevoerde kabinetten, een zeer oude speeldoos, koetslantaarns, 3 boeren platte buiskachels en een oude kerkkoets, waarin de boeren vroeger ter kerke gin gen. Deze koets heeft ook een functie in het bedrijf, want deze is in gebruik als telefooncel. Het is maar een greep uit de hoeveelheid antiek die in het restaurant, voorzien van plavuizen, te zien is. Het hele interieur is opgetrokken in een Oud- Hollandse stijl. BRUIDSSUITE Het restaurant biedt plaats aan 60 gasten die er a la Carte kunnen dineren, in het cafégedeelte kunnen 70 mensen terecht. Het bedrijf is tevens ingesteld op partijen die 80 tot 100 mensen kunnen omvatten. Tevens beschikt men beneden en boven nog over een zaaltje dat is afgestemd op 20 mensen en bijzonder geschikt voor kleine familiebijeenkomsten. In het bovenzaaltje treft men nog enige bedsteden aan. In de bruidssuite kamer staan ook een oud hemelbed en Biedemeyer meubelen. Mevrouw Slob-Baron: "Er is bij die kamer ook een keukentje en als het echtpaar HERBERG "DE GOUDEN LEEUW" 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 24