<5 1! Vele jaren heeft Ginger Ale in Nederland een vrij sluimerend bestaan geleid. En nog steeds behoort dit produkt tot de zeer "kleine1smaken. De laatste twaalf maanden registreerde Nielsen echter een volumestijging van 25 procent ten opzichte van de daaraan voorafgaande 12-maandsperiode. Daarom acht Vrumona de tijd nu rijp om Royal Club Ginger Ale in literflessen te introduceren. Pas na de tweede wereldoorlog heeft Steeds weer was het de jeugd, die als het groep frisdrankenconsumenten- zal op la- Nederland geleidelijk aan op grote schaal ware metfris" werd opgevoed. Dat is nu tere leeftijd dit aangeleerde consumptie frisdranken leren drinken, vooral dankzij nog het geval. patroon handhaven, de toenemende welvaart. Deze jeugd - nog steeds de belangrijkste Nu is bekend dat - door de dalende geboor- 22 RUU OIIB OINGER 411 nu ook In literflessen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 22