open keuken. De keuken is van het restau rant-gedeelte afgescheiden door een brede loopruimte van waaruit de dranken en spijzen gedistribueerd worden. De keuken is ingericht met de meest moderne appara tuur. De heerKup vult aan: "Het Postiljon Motel Nulde is het enige bedrijf in een ke ten van 8 Postiljon Motels waar men over drempelvrije koelingen beschikt. Dat biedt uiteraard grote voordelen, vooral bij grote drukte en partijen. De voorraden kan men dan in wagens opbergen, die men zonder hindernissen in en uit de koelingen kan rijden en als dat nodig is kan men zo'n wagen ook de lift inrijden. Het werkt zeer efficiënt en er is nog een voordeel aan ver bonden. Als de maaltijden boven in de za len geserveerd moeten worden gaat dat ook met wagens en daardoor kan er voor een snelle bediening zorggedragen wor den, waardoor de gasten het eten warm voorgezet krijgen. De keuken staat in directe verbinding met de dranken- en voedingmagazijnen en deze bevinden zich Entree met trap naar motel- en vergadergedeelte weer dicht bij de dienstingang. Door de constructie wordt veel onnodig werk voor komen". INTERNATIONAAL VIGNET In het motelgedeelte staan 38 kamers ter beschikking van de gasten. De kamers zijn voorzien van bad of douche en toilet en op iedere kamer bevinden zich een radio en telefoon. Voorts is er een gezellig zitje in aangebracht alsmede een schrijfbureau. Bovendien bieden de kamers voldoende kastruimte, ze zijn voorzien van veel schoon metselwerk en op 2 kamers na heb ben de gasten een fraai uitzicht op het Veluwemeer. Diverse kamers hebben een balkon. In het motel is ook een kamer be schikbaar voor invalide mensen, de toilet ruimte is aangepast en voorzien van een alarminstallatie en de telefoon is ver plaatsbaar. De heer Kup: "De aanwezig heid van die kamer en het bij het restau rantgedeelte behorende invalidentoilet heeft ertoe geleid, dat ons bedrijf het inter- Postiljon Motel Nulde heeft de beschik king over 9 zalen, voor vergaderingen, recepties en diners. Tevens zijn de zalen geschikt voor film- en diaprojectie en be staat de mogelijkheid tot opleiding van en instructie aan personeel met video-instal latie. De bediening in de zalen wordt ge regeld vanuit de aanwezige uitgifteruimte op de bovenétage, die in verbinding staat met de keuken. In de zalen is een verga- der- en sfeerverlichting alsmede een span ningsrail met spots aangebracht die veelal gecombineerd wordt met de sfeerverlich ting. De heer Kup: "Er wordt in ons be drijf vergaderd door mensen uit het gehele land. Dat komt voornamelijk door het feit, dat wij zeer centraal gelegen zijn en de be reikbaarheid en de vindbaarheid vormen ook al geen probleem. De mensen heb ben hier geen hinder van files en er is vol doende gratis parkeerruimte. In de stad hebben de mensen aanzienlijk meer tijd nodig om hun auto kwijt te raken". HERKENNINGSPUNTEN Uiteraard heeft het Postiljon Motel Nulde vele herkenningspunten ten aanzien van de andere Postiljon Motels zoals de check out, het bedieningssysteem, de menu kaart, de organisatie en dergelijke. Maar wat betreft de bouw moest er in Nulde extra grote zorgvuldigheid betracht wor den bij de opbouw en afwerking van dit bouwwerk omdat het is gelegen in een zo genaamd stormgebied. De lay-out van dit horeca-object werd vol ledig verzorgd door het Heineken Bouw bureau. Bovendien heeft het Heineken Bouwbureau de bouw vanaf het begin be geleid met betrekking tot uitvoering en opzet. Het resultaat spreekt voor zich, de heer Kup daarover: "Wij mogen ons in een grote belangstelling van het publiek verheugen. Als er grote evenementen en beurzen zijn in het land is dat bij ons direct merkbaar. De motelbezetting tijdens de weekdagen ligt op 90%, op vrijdag, zater dag en zondag ligt dat percentage lager, maar daar doen we iets aan door middel van speciale arrangementen met een aan trekkelijke prijsstelling". Vooraanzicht met het motel-gedeelte in de vorm van huisjes 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 21