Iepen in de bouwerij In 3 fasen Oobouwd, (bans geheel vollooid In januari 1971 werd het bedrijf in gebruik genomen nadat de eerste bouwfase was verwezenlijkt, namelijk die van het café restaurant. De huidige directeur, de heer J.B. Kup zegt hierover :"Dit Postiljon Motel is op deze plaats neergezet omdat men ervan uit was gegaan, dat er een dui delijke behoefte bestond aan een wegfunc- tie voor het café-restaurant. Men had ech ter op dat moment nog geen inzicht in een motelbehoefte op dit punt, maar we kun nen nu nadrukkelijk stellen, dat we tevre den zijn, dat het motel er thans is. In febru ari 1979 was de tweede bouwfase vol tooid, te weten de renovatie van het be staande café-restaurant. Op 15 oktober 1979 kwam men gereed met de bouw van het motelgedeelte en vanaf dat tijdstip kunnen de gasten er terecht voor een over nachting". met veel hout en steen. Ook aan de buiten kant van het gebouw is er veel gewerkt met hout en steen, mede uit landschappe lijk oogpunt". BINNENTERRAS Via een zeer ruime hal treedt men het be drijf binnen. In de hal bevindt zich de receptie, de garderobe, het invaliden toilet, telefooncellen en de opgang naar de zalen alsmede een lift. Aan de hal grenzend bevinden zich ook de administratieruimte en de directiekamer. De hal is tevens voorzien van een gezellig ingerichte bar die plaats biedt aan zo'n 50 gasten. Op het, enigzins afgeschermde, binnenterras kunnen nog eens 15 gasten terecht. Zij kunnen daar gebruik maken van het aanwezige televisietoestel. Vanuit de hal bereikt men links het café-restau rant en rechts het logiesgedeelte. Bij de keuze van de vloerbedekking is aan ge dekte tinten de voorkeur gegeven. Het café-restaurant biedt plaats aan 250 gas ten, er is echter wel aandacht besteed aan de flexibiliteit in het genoemde deel, de afscheidingen zijn namelijk verplaats baar. De keuken bevindt zich in het hart van het verkoopgebied, waardoor de loop afstand voor de medewerkers in de bedie ning tot een minimum is beperkt. DREMPEL VRIJE KOELINGEN Het keukensysteem is een variant op de Afrekenen bij een centrale kassa voor de uitgang VELUWEMEER Het Postiljon Motel Nulde onderscheidt zich in zoverre van de andere Postiljon motels, dat het bedrijf niet is gelegen in of nabij een stad, maar aan de snelweg. Het is uniek gelegen aan de boorden van het Veluwemeer, nabij een grote jachthaven waar boten tot 12 meter lengte een plaatsje kunnen vinden. De restaurantbezoekers kunnen er derhalve niet alleen genieten van een goed bereide maaltijd, maar bo vendien hebben zij een fraai uitzicht op het Veluwemeer. Het bestaande restaurant, een grote platte doos, is qua vormgeving naar buiten in tact gebleven, maar de aan bouw bestaat uit kleine elementen, voor zien van plafonds met kapjes die men ook buiten het gebouw kan onderscheiden. De heer Kup daarop inhakend: "Die vorm heeft men gekozen omdat het bedrijf bij de jachthaven en het strand ligt en het geheel daardoor beter past binnen het landschap. Ook ten aanzien van het interieur kan ge steld worden, dat dit een verwantschap vertoont met scheepsdetails. Er zijn vele bruine kleuren toegepast, je zou het een ambachtelijke interieur kunnen noemen POSTILION MOTEL NULDE 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 20