HE1NEKEN IN HELDER LKHI Ter vervanging van het vorige dubbelzij dige binnenlichtbakje, is een nieuw model ontworpen. Terwijl het oude lichtbakje al leen uit tekst bestond, is het nieuwe ver rijkt met de afbeelding van een aantal gla zen witgekraagd bier. Het lichtbakje is 54 cm lang, 16 cm hoog en 3 cm diep. De horeca-ondernemer kan het binnenlicht bakje bij zijn vertegenwoordiger bestel len. Sisi verrast de horeca-sector in mei 1980 om is het wel zaak er snel op in te haken, met een gul aanbod. Want de horeca- Sisi is, zoals bekend, veruit het grootste ondernemer die dan 9 kratten Sisi in kleine vruchtenlimonademerk in de horeca- fles bestelt, waarvan minstens 3 kratten sector. Bij de aanvang van het zomersei- Sisi Cassis, krijgt daarbij tijdelijk 24 Sisi zoen, waarinde vraag naar Sinas en Cassis glazen cadeau. Deze aanbieding geldt zo- weer opleeft, kan de horeca-ondernemer lang de voorraad Sisi glazen strekt. Daar- dit Sisi glaswerk uitstekend gebruiken. 19 24 GLAZEN CADEAU Bij SISI

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 19