Eén van de bedrijven die aan de vooravond van een zeer drukke tijd staat, is Cok B. V. te Kapelle. Dit distributiecentrum, gelegen tussen verschillende Zeeuwse recreatiege bieden, levert aan een groot aantal seizoenbedrijven. De heer M.G. Verbeek, commer cieel leider van Cok, vertelde ons het een en ander over de problemen die levering aan dit soort bedrijven met zich meebrengt. Volgens de heer Verbeek zijn de eisen van de vakantieganger ten aanzien van het le vensmiddelenassortiment op zijn vakan tiebestemming bijzonder hoog. Aanvan kelijk had de vakantieganger alleen de allernoodzakelijkste inkopen te doen. Te genwoordig staat de exploitant van een kampwinkel voor de noodzaak de klant hetzelfde assortiment te bieden als wat hij thuis kan krijgen. Daar komt nog bij dat het consumentenpatroon tijdens de vakan tie heel anders is dan normaal: een blik erwtensoep wordt op een koude zomerdag aan het water, ineens een gevraagd pro- dukt. Bovendien moet aan de vraag van buitenlandse toeristen kunnen worden voldaan. Om aan deze zeer uitgebreide vraag in een hoge bevoorradingsfre quentie te kunnen voldoen, wordt er bij Cok de hele zomer keihard gewerkt. COKB.V. Deze groothandel is aangesloten bij de TIP organisatie, die weer deel uitmaakt van Markant. Cok distribueert, vanuit een magazijn met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter, een uitgebreid pakket le vensmiddelen (3500)daarnaast non-foods en een groot assortiment vers. Er wordt geleverd aan 120 TIP detaillisten en een twintigtal seizoenbedrijven. Van die 120 TIP deelnemers is een aantal gevestigd in recreatieplaatsen en zodoende ook weer onderhevig aan de seizoensinvloed. Bo vendien is Cok aangesloten bij Kenborch Nederland en levert Cok als vrijwillig fili aalbedrijf aan 18 slijterijen. VOORLICHTING EN ADVIES In februari organiseert Cok voor de afne mers een voorjaarsbeurs. Hier wordt nieuw winkelmateriaal gepresenteerd en voorlichting gegeven over de assorti mentsontwikkeling van de laatste tijd. De heer Verbeek wijst ook op het belang van deze beurs als contactbeurs, waarop de seizoenbedrijven rechtstreeks advies kun nen vragen aan en problemen kunnen doorspreken met medewerkers van Cok. De aanloop van het seizoen begint een aantal weken voor Pasen. Aan de hand van cijfers van voorgaande jaren worden de supermarkten bevoorraad en ingericht, in samenwerking met Cok adviseurs. Het seizoen loopt van Pasen tot eind augustus, met een piek tussen Pinksteren en begin augustus. Dit jaar wordt er echter ook, vanwege de vele vrije dagen, heel wat van de maand mei verwacht. Gedurende het hele seizoen kunnen de supermarkten ge bruik maken van alle voorzieningen die er in de groothandel zijn met betrekking tot verkoopbevordering en reclamevoering. PIEK IN BLIKBIER Tijdens het zomerseizoen wordt er bij Cok een meer-omzet van 25 a 30% gereali seerd. De meeromzet van bier is in de piek van het seizoen 5 a 6000 kratten per week. In die periode wordt er tevens meer blik- bier verkocht dan in de rest van het jaar bij elkaar (80 tot 90% van de jaaromzet). Gezien de aard van de produkten betekent een meer-omzet van 25% soms wel een toename in volume van 50%. Dat dit, in een tijd waarin het eigen personeel ook op vakantie gaat, problemen met zich mee brengt, spreekt vanzelf. Inschakeling van vakantiekrachten, maar vooral de extra inzet van het eigen personeel moet de zaak draaiende houden. Daarnaast wordt bij Cok een extern expeditiebedrijf ingescha keld. Tijdens deze periode van hogere bevoorradingsfrequentie hanteert men bij Cok een consequente techniek van tele fonische orderopname: één grote en één aanvullende order per week. Een onpeil bare factor die zowel fabrikant als groot handel, als ook de detaillist ieder jaar weer parten speelt is het weer. Met name voor fris speelt deze factor een belangrijke rol. Juist de groothandel moet als tussenschakel flexibel kunnen reageren op deze omstandighedenZe is daarbij sterk afhankelijk van de bereidwilligheid van de fabrikant extra voorzieningen te treffen. Diezelfde afhankelijkheid geldt ook voor de winkelier ten opzichte van de groot handel. Het is dan ook raadzaam van te voren duidelijke afspraken omtrent leve ring te maken. De heer Verbeek benadrukt tot slot nog eens dat alleen door middel van goede samenwerking tussen de ver schillende geledingen het mogelijk is aan de grillige vraag van de vakantieganger te voldoen. De heer M GVerbeek Nog vele pallets blikbier zullen volgen 16 Groothandel in zomer onder druk

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 16