THUIS IN TWIIDi HUIS jonge boompjes gepoot, die nu, uitge groeid tot hoge bomen, het terrein be schutten. En wat er de volgende tientallen jaren voor werk is verzet, valt moeilijk te beschrijven. JAREN VAN BOUWEN Frans van Nunen, die in 1950 het beheer over de camping van zijn ouders heeft overgenomen, heeft inmiddels 100.000 zakken cement en een miljoen bouwste nen door zijn handen laten gaan. Een hon- derdurige werkweek is voor hem normaal. Hij vertelt het eindeloze verhaal van bouwen, afbreken, herbouwen en bij bouwen. Maar het resultaat mag er dan ook zijn. De camping biedt momenteel plaats aan ruim 300 sta-caravans en 75 bungalows. Per twee caravans is er een toilet; de gebruikers houden zelf dit toilet schoon. Er is een groot aantal wasgelegenheden met douches en daarnaast nog een bad huis. De campinggasten kunnen hun boodschappen doen in de goed gesorteer de kampwinkel, die overigens verpacht is. Er is één kantine voor volwassenen, één voor kinderen en een disco voor de tie ners. De kinderen kunnen verkoeling zoe ken in het zwembadje, terwijl de ouderen de temperatuur opvoeren in de sauna. Een belangrijk onderdeel van 't Haasje vormen de twee sportvelden en het voetbalveld. Bij het voetbalveld staan kleedkamers met douches. Er nemen maar liefst tien elftal len van 't Haasje, jong en oud, deel aan de campingcompetitie. Het voetbalveld is de trots van Van Nunen, vroeger zelf een enthousiast speler: "Er is geen vierkante centimeter op het hele voetbalveld, waar geen grassprietjes staan". EVENEMENTEN Toch is het niet deze goede outillage, maar vooral de ontspanning die dé grote trek pleister vormt. Ome Frans is ook hier de bezielende motor achter. Hij is degene die de rally's uitzet, met de kinderen (in vijf bussen) een dagje uit gaat, als Paashaas verkleed door het bos springt en tot laat in de nacht in de kantine een pilsje mee drinkt. Gedurende het hele seizoen, van half maart tot eind september, wordt er ieder weekend wel iets speciaals georga niseerd: fancy-fair, zeskamp, biljart-, kaart- en bingo-avonden, bierfeest, wijn feest met verkiezing van de wijnkoningin, enzovoort. Een vast evenement is de Hei- neken mini-race, ook dit jaar weer in het programma opgenomen. Centraal in het gezelligheidsleven van het Haasje staat de kantine, waar een podium in gebouwd is. Hier vinden de binnen- evenementen plaats, hier treden artiesten op, laten de voetballers zich een pilsje goed smaken of vindt men elkaar gewoon voor een babbeltje. Deze kantine vormt voor van Nunen een niet onbelangrijke bron van inkomsten. Hij tapt er Heineken bier, voor zijn gasten, het merendeel Rotterdammers, het favoriete bier. Al twintig jaar lang is 't Haasje ieder sei zoen zeer druk bezocht. Als we de heer Van Nunen dan ook naar zijn verwachting van de komende zomer vragen, luidt zijn antwoord kort maar krachtig: "Vol!". Camping Duinhorst te Wassenaar ligt er fraai bij, op een 10 HA groot en be bost terrein, direct grenzend aan de bekende renbaan Duindigt. Op de camping, her en der verspreid tussen de bomen, staan in totaal 350 stacara vans waarin zo'n 1100 recreanten, voornamelijk uit de stad Den Haag en de regio Zuid-Holland, hun zomer doorbrengen. Een van deze tijdelijke bewoners van camping Duinhorst is Hans de Vries-. Hans is gedurende het zomerseizoen en ieder weekend dat de weersomstandigheden dat toelaten, samen met zijn vrouw Madaleine en drie jaar jonge dochtertje Leonie, op camping Duinhorst te vinden. Hans en Madaleine hebben een zeven meter lange stacaravan en zij kijken nu al reikhalzend uit naar het, al weer veer tiende seizoen, dat zij op Duinhorst door gaan brengenHet aantrekkelijke van deze camping vinden zij dat er een bijzonder prettige sfeer onderling heerst. Vrijwel ieder weekend en in de De zeven meter lange sta-caravan. vakantieweken ook op weekdagen wordt er op de camping iets georgani seerd. De campingcommissie organi seert, samen met het actieve echtpaar Harry en Lia Schoenmaker die de horeca-exploitatie verzorgen, een gro te verscheidenheid aan activiteiten. Filmmiddagen voor de kinderen, sportdagen, voetbalwedstrijden, een kindermusical, maar ook ochtendgym nastiek voor de dames, jaarlijkse bier tapwedstrijden, teveel om op te noemen. Hans en Madaleine zijn bij veel van deze activiteiten nauw betrok ken. Maar ook buiten de zomermaan den kunnen de recreanten op Duin horst terecht. Er wordt gezamenlijk St. Nicolaas gevierd, en met de jaarwisse ling mag je niet ontbreken. Zo is cam ping Duinhorst voor Hans, Madaleine en Leonie de Vries en hun mede-recre anten, vaak vlakbij huis en dagelijks werk, uitgegroeid tot een tweede huis, een plekje waar het fijn vertoeven is. Familie de Vries met camping-genoten in hun caravan. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 15