Brabants onthaal op camping 1 Haasje In de schitterende bossen in de omgeving van Oosterhout ligt camping 't Haasje. Al bijna zolang als er gekampeerd wordt, kan men op deze familie-camping terecht. We spraken hier met eigenaar Frans van Nunen, een echte Brabander, die dit enorme vakantie-complex letterlijk met eigen handen heeft opgebouwd. De geschiedenis van het Haasje gaat terug tot 1934, toen moeder van Nunen op ver zoek een weiland ter beschikking stelde aan een clubhuis uit Rotterdam. Toevallig stond op dat weiland een pomp, waardoor de koeien van drinkwater werden voor zien. Met deze pomp was de eerste sani taire voorziening geregeld. Naast dit wei land lag een ander weiland waar men pri ma kon voetballen. Dat voetballen zou één van de vaste programmapunten van het Haasje worden. Het experiment bleek zo geslaagd dat de koeien al spoedig het veld moesten ruimen voor de kampeerders, die ieder jaar in grotere getale en voor langere tijd hun tenten opsloegen. Moeke van Nunen werd al spoedig alom geroemd om haar Brabantse hartelijkheid en gastvrij heid! De oorlogsjaren brachten tijdelijk een kink in de kabel. Kamperen in tenten werd immers verboden. Maar moeder van Nunen, inmiddels met hart en ziel aan het kampeergebeuren verknocht, bedacht hier wat op: gedurende de oorlogsjaren konden de kampeerders op de hooizolder en de deel terecht. In 1945 kwamen de eerste tentbewoners al weer en begonnen de zo nen van Nunen met de aanleg van een was gelegenheid. Ook werden ongeveer 6500 Frans van Nunen bezig met onderhoudswerkzaamheden. Standbeeld met zitbank, aangeboden door de vaste camping-gangers ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 14