Vakantiegangers biijven didder bij huis Jaarlijks gaan ruim acht miljoen Nederlanders op vakantie. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn in 1979 iets minder dan de helft van het totaal aantal vakanties in Nederland doorgebracht. In datzelfde jaar is het aantal buitenlandse vakanties minder sterk gestegen dan voorheen: een trend die erop wijst dat Nederlanders meer in eigen land op vakantie gaan. In z'n algemeenheid is het duidelijk dat de bestedingsmogelijkheden in de tachtiger jaren minder zullen zijn dan daarvóór het geval was. Dat heeft rechtstreekse gevolgen voor het vakantiebestedingspatroon: men wil op vakantie blijven gaan maar zoekt naar goedkopere wegen. Een van de belang rijkste mogelijkheden die zich daarbij aan dient is de vakantie in eigen land. Overi gens geldt die beperking in de bestedings mogelijkheden niet alleen voor Nederlan ders, maar ook voor onze buurlanden. Ook voor Belgen, Duitsers en Engelsen heeft het uitblijven van economische groei tot gevolg dat men in de vakantiebesteding aan "kostenbeheersing" moet doen. Nederland wordt als vakantieland voor onze West-Europese buren weer een aan trekkelijk alternatief. Cijfers uit 1979 ge ven aan dat de ontvangsten uit reisverkeer vanuit Duitsland zijn toegenomen met 23 procent en die uit Engeland met maar liefst 35 procent. Dat geeft aan dat onze buren Nederland als vakantie land weer "her ontdekken". NEDERLANDERS Meer Nederlanders in eigen land op va kantie, waar blijven die allemaal in die paar weken hoog-zomer, zou je zeggen. Mensen die bij strand of bos wonen weten daar alles van: in de zomer is de drukte vaak niet plezierig meer. Van de andere kant betekent die drukte natuurlijk een be langrijke bron van inkomsten. Vakantie betekent: spenderen. In die welverdiende jaarlijkse vakantie wordt er voor miljoe nen guldens besteed. Vakantie is de tijd van vrij zijn, ontspannen, en dan wordt er niet direct op een gulden gekeken wanneer het gaat om een drankje of een hapje. En dat drankje of hapje wordt vaak gekocht op de plaats waar men zich tijdens de vakantie gevestigd heeft: voor veruit het grootste deel van de Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan is dat de cam ping of het bungalowpark. De caravan is daarbij favoriet. ZELFVOORZIENEND Op de camping en in het bungalowpark zijn de vakantiegangers zelfvoorzienend. Maaltijden worden klaargemaakt, er wordt gegeten en gedronken en voor veel van de boodschappen kan de kampeerder terecht in de kampwinkel. Overigens zijn niet alleen de' kampeerders "self- catering": ruim tachtig procent van alle Nederlanders op vakantie in eigen land verzorgt zelf de inwendige mens. Uit deze aantallen blijkt dat de zomerperiode een belangrijke tijd is voor de levensmidde len- en horecagrossiers: levering aan cam pings en bungalowparken is een interes sante zaak. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 12