«•SS®" Tot voor kort werd Royal Club Shandy uitsluitend in 20 cl. retourflesjes en in 33 cl. blik geleverd. Nu wordt dit succesvolle produkt ook in 25 cl. monoflesjes gebracht. Door deze introductie wil Vrumona de toch al voorspoedige ontwikkeling van deze frisdrank een nieuwe impuls geven. De snelle opmars van Royal Club Shandy in de Nederlandse frisdrankenmarkt is uiteraard ook bij andere frisdrankenfabri kanten niet onopgemerkt gebleven. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat enkele van hen inmiddels met een concurrerende shandy zijn gekomen. Royal Club Shandy wordt geleverd in 20 cl. flesjes en in blik. Daarnaast is shandy ook in monoflesjes en literflessen op de markt LITERFLES GEEN ALTERNATIEF Ondanks vragen vanuit de handel zal Royal Club Shandy niet in een literfles worden geleverd. Is nl. die fles eenmaal aangebroken, dan loopt de kwaliteit van het produkt zeer snel terug - er zit immers bier inVrumona wenst de goede reputatie van Royal Club Shandy niet op het spel te zetten, want hiermee is noch de handel, noch de con sument gediend. Daar komt bij, dat de introductie van een literfles Royal Club Shandy ook om financiële redenen voor de handel geen goede zaak is. Immers, hier mee wordt de omzet van Royal Club Shandy in de kleine fles - die een hoog ren dement oplevert - direct aangetast. MONO IN OPMARS De consument kiest bewust voor het ge mak van de eenmalige verpakking en is bereid er in veel gevallen verhoudingsge wijs iets meer voor te betalen. Daarom is de introductie van Royal Club Shandy in het éénmalige 25 cl. flesje een logische zaak. Vrumona is ervan overtuigd, dat de ont wikkeling van Royal Club Shandy hier mee een sterke impuls krijgt. Hoewel de monofles voor de consument een stuk gemak betekent, is de wegwerp- fles tegelijkertijd onderwerp van discussie Om de gebruiker van de monofles op de consequenties voor het milieu te wijzen, is er op de Royal Club Shandy verpakking een tekst aangebracht waarin de consu ment wordt opgeroepen de lege fles in de glascontainer weg te gooien. VERPAKKING Royal Club Shandy mono is gebotteld in 25 cl. flesjes, die op hun beurt weer zijn ver pakt in een smakelijk ogend "sixpack". Er gaan vier van deze sixpacks in krimpfo- lie. Het geheel leent zich uitstekend voor massale display, hetgeen de Royal Club Shandy omzet alleen maar ten goede kan komen. Het groeitempo van de shandymarkt ligt nog steeds duidelijk boven dat van de to tale frisdrankenmarkt. Door de introductie van Royal Club Shandy in monofles verwacht Vrumona deze ontwikkeling op z'n minst te kunnen bijhouden en de nu al uitgesproken lei derspositie van Royal Club Shandy zelfs verder uit te bouwen. k M 10 ROYAL CLUB SHANIN ND OOH IN EENMAU6 HESJE ®ÊVAT 20% BIEK I l\ u 8(3%UMON^ I .INHOUD 0,25 L' j Bk ''.MX V! J

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 10