Inhoud februari 19110 S3 Tap en Schap is een tweemaandelijks informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E.C. Bouwmeester. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, J. Reppel, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: H.F.M. Coebergh, R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-814249, 814288. Bij de voorpagina: Met ingang van 1 januari 1980 wordt er, via Wagons-Lits, Heineken bier op de NS-treinen verkocht. Onder de titel "Heineken tussen de rails" leest u meer over de achtergronden van deze transactie op pagina 3 en 4. Bij de achterpagina: Op de Horecava was de nieuwe Heineken stand als vanouds een trekpleister. Colofon en inhoud van dit nummer, mutaties redactie en redactiecommissie, verhuizing redactie naar Zoeterwoude. 2 Heineken tussen de rails Hoppe, of de acties van een actuele borrel Amstel glazenpromotie Horecava 1980 Parlantdu vin Els La Vera, een Limburgse mythe, komt naar Holland 12 Sligro Veghel Leven in de bouwerij 18 Seven-Up, consequent in vernieuwingen Drako-dag, Nationale-Biertapwedstrijden Horeca onderweg Nieuws allerlei Ti 26 Vertrek Els Reijnders Vijfjaar lang is Els Reijnders betrok ken geweest bij de redactie van Tap en Schap. Bij Heineken gekomen als assistente van de toenmalige hoofd redacteur, heeft ze de laatste jaren Tap en Schap als zelfstandig redac trice verzorgd. Sinds 1 januari jongstleden heeft ze haar redactio nele arbeid verruild voor een univer sitaire studie Kunstgeschiedenis. Els Reijnders heeft met haar charmante en tegelijkertijd zelfbewuste op treden binnen Heineken maar ook daarbuiten vele vrienden gemaakt. Op Tap en Schap heeft ze haar stempel gedrukt: vlak voor haar vertrek werd de nieuwe vormgeving van Tap en Schap gerealiseerd, een project dat zij vanaf het begin heeft begeleid. Els, hartelijk dank voor je inzet en het enthousiasme dat je in je werk hebt getoond. We wensen je veel succes in de studie! Mutaties redactiecommissie Veranderingen in de Heineken orga nisatie hebben er toe geleid dat er een aantal mutaties in de redactiecom missie heeft plaatsgevonden. Mevrouw H.D. van den Steenhoven verlaat de redactiecommissie, terwijl de heren H.F.M. Coebergh en R.G.H. Elfrink tot de commissie zul len toetreden. Wij danken mevrouw Van den Steenhoven voor haar jaren lange constructieve bijdrage aan Tap en Schap en wensen tegelijkertijd de heren Coebergh en Elfrink succes toe in de uitoefening van deze nieuwe taak. De Redactiecommissie Verhuizing Stafdienst Public Relations Heineken Nederland De Stafdienst Public Relations van Heineken Nederland is eind januari verhuisd naar de vestiging Zoeterwoude. Dat betekent dat daar mee ook de redactie van Tap en Schap de Amsterdamse burelen heeft verruild voor het nieuwe Zoeter- woudse onderkomen. Het nieuwe redactieadres luidt nu: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Telefonisch is de redactie bereikbaar onder de nummers 071-814249 en 071-814288. Vanaf 1 januari 1980 behoort de Lim burgse kruidenbitter Els La Vera tot het gedistilleerd assortiment van Heineken. "Elske", zoals het in Limburg wordt ge noemd, is een borrel die sterk verbonden is met de cultuur van onze zuidelijkste pro vincie. Over de drank zélf en de plannen die Heineken ermee heeft leest U op pagina 12 e.v. Vijf jaar geleden schreven wij over de uit breiding die bij ZB groothandel Sligro B.V. in Veghel plaatsvond. Bij die uit breiding is het niet gebleven. Sligro raakte in een stroomversnelling waardoor het bedrijf een stormachtige ont wikkeling doormaakte. Tap en Schap medewerker Wim Hoeben ging nog eens in Veghel kijken. Zijn relaas vindt U op pagina 14 e.v. Al bijna dertig jaar is Seven-Up de be kendste lemon-lime drink in Nederland. De reclame-uitingen zijn door de jaren niet vaak veranderd. Als het gebeurde, dan werd de vernieuwing wel consequent doorgevoerd. Een terugblik op de Seven- Up acties en een blik op de toekomst. Op pagina 20e. v. 10 14 20 23 the inte 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 2