SLIGRO B.V VEGHEL IN SlltOOMVERSNEIlING s m In 1974 werd in het novembernummer van dit blad, in de toenmalige rubriek "onder nieuw dak aandacht besteed aan de uitbreiding die de Zelfbedieningsgroothandel Sligro B. V.te Veghel toen pas achter de rug had. Nu, ruim vijf jaar later, bestond er voor ons aanleiding weer eens een kijkje in Veghel te gaan nemen. Die aanleiding was er, omdat, ondanks de structurele problemen waarmee de ZB- groothandel in ons land te kampen heeft, de ontwikkeling bij Sligro ronduit positief mag worden genoemd. De groothandel is van een centrale met vijf filialen in 1974, uitgegroeid naar in totaal elf ZB-groot- handelsbedrijven, voornamelijk in het zuiden van ons land geconcentreerd, een vanuit Veghel opererende bedienings groothandel en één van de grootste non food groothandelsbedrijven. Op 1 januari 1979 werd de IFA-groothandel de Rooy te Hardinxveld overgenomen en voortgezet als distributiecentrum en in de loop van datzelfde jaar werd de horecagroothandel Meyer te Veldhoven en de Bruggroot- handelscentra te Helmond en Venlo in het Sligro-concern opgenomen. Een sterke groei in een betrekkelijk korte tijd. SLIGRO B.V. TE VEGHEL ALS CENTRALE De functie van centrale wordt in Veghel op een aantal, verschillende, manieren uitgeoefend. Naast het centrale admini stratieve- en management deel zijn er in het enorme pand een viertal groothandels bedrijven ondergebracht. Als eerste de ZB-groothandelDe ruim 10.000 m2 grote hal is opgesplitst in twee afdelingen. Naast het complete levensmiddelenassor timent kunnen de afnemers een keuze maken uit een zeer groot assortiment non-food produkten zoals: radio, tv en electronica, meubelen en meubel inrichting, textiel, foto-apparatuur, speel goed en horeca-artikelen. Het totale Ook de klanten-rayons zijn per provincie vastgesteld. Een overzicht van een gedeelte van de afdeling electrische artikelen. De verkoop in gedistilleerd produkten neemt een grote plaats in. De distributie van goederen wordt in het centraal magazijn per vestiging gesorteerd. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 14