2 Inhoud/colofon/in dit nummer 3 Johan B. Engels nam afscheid 4 Amstel/KLM Feestpromotie 5 Unieke Heineken bierpulactie 6 Heineken jaarverslag 77/78 7 Ontwikkelingen in de frisdrankenmarkt 12 Gedistilleerd allerlei 13 Schlehenfeuer, sleedoornbessen en rum 14 Kraan Van Kuyk: „Gereed voor morgen" 18 Les vignobles de France 20 Parlant du vin (16) 22 Vrumona's vrachtwagens in 'n nieuw jasje; Surfkalender 1979 23 Sfeervolle Kerstactie van B3 24 Van Twillert: de 500.000e 25 Heineken organisator W K. Wielrennen 1979 26 Leven in de bouwerij 28 Horeca onderweg 31 Sisi sprookjespromotie 32 Op de fiets door Amerika 33 Paardenmarkt in Zuidlaren 34 Nieuws allerlei Tap en Schap is een tweemaandelijkse uitgave van Heineken voor de Nederlandse markt. Redactie: W. J. Bruggeman (hoofdredacteur) Els Reijnders, Ineke Spoorenberg Vaste medewerkers: W. J. Hoeben, J. Reppel, M P J. van Soest, J. Zellenrath Redactiecommissie: Mej. H. D. van den Steenhoven, J. F. B. Houthuys, A. Jansen, A. C. M Jonkers, D. Marck, J. A. Vleghert Redactieadres: Postbus 28, 1000 AA Amsterdam. Tel. 020-702283, 702172, 702264 Bij de omslag: Jos van Uytregt (Art Connection) maakte speciaal voor Tap en Schap de fijne sfeertekening op de omslag. In een winters straatbeeld symboliseert hij Tap en Schap in café en kruidenier. In 12'/2 jaar tijd groeide Bavoort in Leusden uit van een eenvoudige dorps herberg tot een restaurantbedrijf met ongedachte mogelijkheden. De heer Reppel vertelt op pagina 28 tot 31 hoe het in z'n werk is gegaan. Marcel Dubois is gek van fietsen. In een Amstel wielershirt trok hij zes weken op de fiets door Amerika. Hoewel Marcel geen binding heeft met Heineken, hij is inkoper van het modehuis Maison Suis se, vonden we z'n avontuur toch zo de moeite waard dat we het nu in Tap en Schap publiceren. Pagina 32. Het artikel „ontwikkelingen in de fris drankenmarkt" wordt op pagina 8 inge leid door de heer K. Brandt, marketing manager Vrumona. Zijn voorzichtige optimisme wordt toegelicht in het artikel op pagina 7 tot en met 11. „Gereed voor morgen" is het devies van Kraan Van Kuyk, een beheermaat schappij binnen de kruideniersorgani satie VéGé. In september jl. werd een nieuw bedrijfspand in Ede geopend, wat voor ons aanleiding was eens 'n kijkje te gaan nemen. Zie pagina 14 e.v. In de rubriek Leven de in bouwerij geeft het Heineken Bouwbureau ditmaal een algemeen overzicht van de activiteiten, waarbij nu eens de kleinere adviezen aan de orde komen. Zie pagina 26 en 27. De heer Zellenrath geeft in de zestien de aflevering van Parlant du Vin een overzicht van de belangrijkste wijn gebieden in Frankrijk. Dit artikel wordt voorafgegaan door een kaart van deze gebieden (pagina 18 en 19) met behulp waarvan u het arti kel nog beter kunt volgen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1978 | | pagina 2