Allerlei TURIN Heineken renners voor het eerst in Amerika. In de laatste jaren is het fietsen in de Ver enigde Staten uitgegroeid tot een rage. Sportfietsen en de echte wedstrijdmodellen worden er verkocht als snoepgoed. Het is daarom niet verwonderlijk, dat het wielrennen ook steeds meer toeneemt in de U.S.A. Met dit laatste kreeg de Amstel ploeg te maken toen er een uitnodi ging binnenkwam om in de verre staat Colorado mee te doen aan een vijfdaagse wie lerwedstrijd in de Rocky Mountains. Arie Hassink, Frits Pirard, Ton ter Harmsel en Leo van Vliet moesten het daar opnemen tegen vele Amerikanen, Canadezen en Mexicanen in etappes die op grote hoogte werden verre den (tussen de 1600 en 4500 meter) (foto 1). Het was wel even wennen aan de ijle lucht, maar toch won Arie Hassink één van de etappes en werd Leo van Vliet tweede. Het feit dat de speaker de ge lukwensen voorlas van presi dent Jimmy Carter, evenals die van zijn voorganger Ge rald Ford, maakt duidelijk dat wielrennen tot in de meest onverwachte kringen door dringt. Heineken is een merk dat meer bekendheid geniet in de U.S.A'. dan Amstel. Dat is de reden waarom tijdelijk het rood/witte tricot verwisseld werd voor het groen/witte. schiedenis van het WK- roeien. Omdat Heineken al jaren nauwe banden heeft met de roeiwereld, onder meer als sponsor van de Hei neken Roeivierkamp, werd ons concern anderhalf jaar geleden al gevraagd, activi teiten op te zetten voor het WK-roeien 1977. Hoewel niet tot directe sponsoring werd besloten, heeft Heineken aan dit evenement zowel via de commercie als in de public relationssfeer begeleiding gegeven. zeer geslaagd wereldkam pioenschap, temeer daar er door Nederland ook nog een zilveren medaille (de Nereus- twee zonder stuurvrouw (foto 3) en een bronzen medaille in de wacht werden gesleept. „Kroegentocht" in Zutphen. Veel bekijks had onze brand weerauto in Zutphen, toen deze antieke T-Ford ter gele genheid van een in juli aldaar gehouden braderie een tocht langs een groot aantal hore cabedrijven maakte. Op foto 3 Wereldroeitop op de Bos baan. Gedurende negen da gen stond de Bosbaan in Amsterdam in het middelpunt van de belangstelling vanwe ge de wereldkampioen schappen roeien, die daar van 20 tot en met 28 augustus jl werden gehouden. Maar liefst 33 landen uit alle delen van de wereld namen aan het WK-roeien deel. Tezamen brachten ze 883 actieve roeiers en roeisters op de Bosbaan bijeen, wat een ab soluut record is in de ge- De Heineken bar in het pers centrum (foto 2) die werd in gericht door onze afdeling reclame-service, was vóór, tijdens en vooral ook na de wedstrijden een van de drukstbevolkte punten van de Bosbaan. Alles bijelkaar kan iedereen terugkijken op een 4, die ook in de IJssel Expres verscheen, staat onze brandspuit voor het histori sche pand van café De Ko renbeurs. Naast Heineken chauffeur K. Both onze hore- cavertegenwoordiger B. Piest met achter hem enkele van onze Zutphense afnemers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1977 | | pagina 30