Van een kok die ook gastheer is. biedt, beschikken Frans Kuil en zijn me dewerkers over een werkruimte be staande uit twee kantoren, een magazijn voor de opslag van serviesgoed, be stek, meubilair en dergelijke die een ca teringbedrijf nodig heeft, een ruime, lichte en uiterst modern ingerichte keu ken, koel- en diepvriescellen en een piepkleine bedrijfskantine. Totale op pervlakte: 550 m2. Nieuwbouw Dan verrijst in Vlaardingen, 4e Indus triestraat 50, een eigen pand, dat op 5 april van dit jaar geopend wordt. In dit nieuwe gebouw, dat de mogelijkheid en een aantal voorzieningen tot uitbreiding Overzicht van de keuken (zie ook de andere foto). Op de voorgrond staat een keur aan koude borrelhapjes gereed. Verwerking van de vers binnengekomen vleessoorten met op de achtergrond de kook- en braadwand. met daarop enkele gamellen herinneren, waarmee de vaak door een „banketbak kerij annex kokerij" toebereide maaltijden bij particulieren werden thuisbezorgd. Wat toen op kleine schaal en in zijn meest eenvoudige vorm gebeurde, is vooral de afgelopen tien jaar uitge groeid tot een bedrijfstak, die onder de reeds ingeburgerde Engelse naam „ca tering" een reeks activiteiten ontplooit, welke ver (kunnen) uitgaan boven het letterlijk leveren van een culinaire prestatie. „Catering", omschrijft Frans desge vraagd, „is de organisatie voor en de culinaire verzorging van kleine tot zeer grote groepen mensen buiten de deur." U vraagt... en wij draaien „Het kan daarbij gaan om een groep van zestien man, directeuren van bij- Frans Kuil, keukenmeester en gastheer in het groot. Vlaardingen. Frans Kuil, directeur-eige naar van de zijn naam dragende Party en Cateringservice, meent het als hij zegt: „M'n hobby is m'n werk en m'n werk is m'n hobby." Als dat werk dan inhoudt keukenmeester/gastheer-i n- het-groot" en het kok-zijn van jongsaf je ideaal is geweest, wel, dan moet je een gelukkig mens zijn. Tien jaar geleden slaagde hij, 19 jaar jong, als de beste leerling van de Horeca- en Banketbak- kers-vakschool aan de Zomerhofstraat in Rotterdam. Na enkele jaren in het buitenland (Zwitserland en Amerika) er varing opgedaan te hebben, begon hij op 22-jarige leeftijd zijn cateringbedrijf. Thuis, in moeders keuken. Wat al spoedig een onhoudbare situatie werd. Gelukkig vond hij reeds snel onderdak in een voormalige huishoudschool in Vlaardingen en nog later, toen deze school gesloopt ging worden, in een be drijfspand in Rotterdam-Schiebroek. In vier jaar tijd groeide het cateringbedrijfje ook daar zo hard, dat de aanvankelijk groots lijkende ruimte (100 m2) te klein werd. Personeel Frans Kuil Party- en Cateringservice is dan allang geen éénmansbedrijfje meer. Voor het culinaire gedeelte, dat uiter aard onder supervisie van Frans zelf staat, zijn vier koks en drie vrouwelijke medewerkers verantwoordelijk. De ex peditie wordt door drie chauffeurs, de administratie door twee dames verzorgd. In het hele gebeuren van dit uitzendbe- drijf wordt Frans Kuil bijgestaan door party-coördinator Dick van der Ende, die de organisatie-buiten-de-deur met alles wat daaraan vastzit, voor zijn rekening neemt. In dit werk moet een bedrijf op een groot aantal losse medewerkers kunnen reke- Een van de locaties, waarop Frans Kuil Party en Cateringservice diners en recepties ver zorgt is de luxe salonboot Madeleine, die in de Zeeuwse wateren vaart. nen, die zeker in de dienstverlenende sector de naam van het bedrijf hoog houden. Het aantal part-timers: kelners, serveersters en gastvrouwen, waarop men, veelvuldig, een beroep doet, loopt uiteen van één tot zestig. Catering Wat we nu „catering" noemen, heette zo'n vijftig jaar geleden „uitzending van diners". Velen, vooral de ouderen onder ons, zullen zich uit die tijd de bakfiets 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1977 | | pagina 18