ALS VERSCHIJNSEL EN ALS BELANGRIJKE MARKT door W. J. Hoeben en M. P. J. van Soest Volgens het woordenboek betekent „RECREATIE" tijd van rust, van verpozing. Dat is juist, voor zover het de grote massa recreanten betreft. Maar geldt dat ook voor u als verkoper? Misschien betekent recreatie van anderen voor u juist het tegenovergestelde van „tijd van rust". Nu de mens over steeds meer vrije tijd gaat beschikken, wordt de vraag naar mogelijkheden om die vrije tijd op een zinvolle wijze te vullen steeds groter. En denkt u nu niet dat dit zich alleen buiten onze grenzen afspeelt. Uit een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat in 1975 van de acht miljoen Nederlanders, die op vakantie gingen, vier miljoen (dus vijftig procent) die vakantie in eigen land doorbrachten. Onder vakantie wordt in dit onderzoek verstaan, „een periode van vijf of meer dagen met tenminste vier opeenvolgende overnachtingen anders dan bij familie of kennissen, buiten de eigen woning doorgebracht voor recreatieve doeleinden". Ten opzichte van 1974 betekende dit een geringe teruggang van de vakanties in eigen land ten gunste van de vakanties in het buitenland. In 1974 bracht 52 procent van de vakantiegangers de vakantie in eigen land door. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1976 | | pagina 13