VAKONDERWIJS BOEKT OPVALLENDE RESULTATEN Etalagewedstrijd Rotterdam - Dordrecht vorig jaar, terwijl in enkele gevallen zelfs van een pro fessionele aanpak en uitvoering gesproken kon worden. Ook deze keer werd de wedstrijd gespeeld in nauwe samenwerking met de afdeling thuisverbruik van Heine- ken Rotterdam. Het thema, Amstel Gold, is door de leer lingen op stijlvolle en/of originele wijze tot uitdrukking ge bracht. De bekendmaking van de winnende etalages vond evenals vorig jaar via een diavertoning plaats in de raadskelder van de brouwerij te Rotterdam. De ereprijs, drie tribunekaarten voor de finale om de Europa Cup tussen Ajax en Inter Milaan, ging naar Dor drecht. De winnaars van de eerste prijs van Rotterdam ontvingen drie plaatsbewijzen voor de eveneens in het Feijenoord-stadion gehouden bekerfinale AjaxF.C. Den Haag. Dit soort op de praktijk gerichte wedstrijden toont dui delijk aan tot welke resultaten de samenwerking indu- strie-handel-onderwijs kan leiden. Waarbij men zich ver der kan afvragen of de gedachte aan een landelijke krachtmeting op dit gebied zo langzamerhand niet voor uitvoering vatbaar is. Rotterdam, de derde prijs. Rotterdam, de tweede prijs. 1 Rechtsboven: Met deze ori ginele en op vallende eta lage verwierf Dordrecht de ereprijs. De winnaars van de ere prijs, C. van Beek (I.) en P. S. J. Groe- newegen met hun leraar etaleren, de heer A. van Vliet. De jaarlijkse etalagewedstrijd tussen de Christelijke Detailhandelsschool te Rotterdam en de Gemeentelijke Economische School te Dordrecht heeft alles in zich om traditie te worden. Een goede traditie, maar vooral ook een nuttige. De resultaten van de dit jaar in april ge houden wedstrijd stonden op een duidelijk hoger peil dan 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1972 | | pagina 12