oren voor nge- vens wij samen opereren en waarin allerlei ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn geraakt: een (her)kennen van de eigen posities in die markt en de con clusies die daaruit getrokken kunnen en dienen te wor- leiding -bedrijf rdamse d. I R otter- verpo sen de ran de geani- deel- i dag. den met betrekking tot een nieuwe koersbepaling in de ver koop. Van een markt blijven beheersen kan alleen dan sprake zijn als wij ook bereid zijn ons voortdurend met marktanalyses bezig te houden. Een uiteenzetting onzerzijds over onze produkten en de rol, die zij spelen in de toch wel bont-ge kleurde markt-van-vandaag. Met daarin artikelen die in tijden van ernstige economische stoor nis een zwarte markt kennen, in een periode van hoogconjunctuur juist weer een witte markt, maar waarvan de resultante toch altijd weer een palet vol nieuwe ver koopschakeringen oplevert. De zakelijke banden, die er tussen de drankenslijters en ons concern bestaan, een wat persoonlijker „gezicht" te geven. Om iedere deelnemer ook wer kelijk in de gelegenheid te stellen een persoonlijke inbreng in deze studiebijeenkomst te kunnen heb ben of om in groepjes met elkaar over de stof te kunnen discussiëren is het programma in ongeveer drie gelijke delen verdeeld. 1e. Een luister- en kijkgedeelte dat de ochtend in beslag neemt en waarin achtereen volgens wordt gesproken over de bier- en frisdranken- markt, Franse en Spaanse wijnen, binnen- en buiten lands gedistilleerd. 2e. Een doe-gedeelte waarbij de discussies tijdens een rond vaart door de Rotterdamse havens ook letterlijk ,,van wal kunnen steken" en de deel nemers na een bezoek aan het gedistilleerdmuseum zeker nog niet aan „spraakwater" zullen hebben ingeboet. 3e. 's Avonds volgt dan nog een ontvangst in onze Rotterdam se brouwerij, waar een diner dansant bij kaarslicht en met zorg uitgekozen wijnen de stemming tot een waar hoog tepunt voeren. Hoe onze gasten uit Kennemerland deze dag beleefden spreekt over duidelijk uit de op deze pagina's geplaatste foto's. Het doek is nu voorlopig ge vallen, maar ongetwijfeld zullen er nog vele dagen volgen waarvoor zeker ook bij uw slijter-afnemer be langstelling bestaat. Zij kunnen zich via hun afdeling van de Verenigde Nederlandse Slijters voor deze stu diebijeenkomsten aanmelden. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1972 | | pagina 11