H E I N E K E N NEDERLANDS BEHEER B V 1995 1994 1993 1992 1991 Gemiddelde diensttijd in jaren (bij benadering) 14,8 14,5 14,7 14,7 15,0 Gemiddelde leeftijd in jaren (bij benadering) 41,1 40,6 40,4 40,1 40,6 Verzuimpercentage Produktie Niet-prodaktie 6,4 7,9 4,9 6,1 7,5 4,7 6,9 8,7 5,2 7.3 9.4 5,1 yiso>4 Gemiddelde verzuimduur in dagen per ziekmelding Produktie Niet-produktie 17,0 13,4 17,5 14,1 16,7 12,2 14,2 9,8 13,5 9,6 Personeelskosten in miljoenen guldens 502 504 508 488 530 Met ingang van 1993 registratie op basis van kalenderdage (i.p.v. werkdagen). Ideeënbus 1995 1994 1993 1992 1991 Ideeën ingediend Beloond Gemiddelde beloning in guldens 239 77 953 341 81 906 323 113 859 431 104 978 441 142 666

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1995 | | pagina 4