HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B V Medewerkers in dienst bij Heineken Nederlands Beheer B.V. 1995 1994 1993 1992 1991 Totaal personeel 4976 4846 4829 4987 5226 Mannen 4221 4138 4147 4309 4561 Vrouwen 755 708 682 678 665 Buitenlanders 278 272 311 334 362 Ploegendienst 1798 1748 1760 1930 2076 C.A.O. 3620 3531 3526 3695 3881 Niet CAO. 1356 1315 1303 1292 1345 Produktie 2401 2400 2378 2554 2734 Niet-produktie 2575 2446 2451 2433 2492 Part-time 308 218 211 189 160 Mannen 60 10 12 9 7 Vrouwen 248 208 199 180 153 Niet-actieven 1116 1171 1216 1165 974 H.I.R. 472 490 526 555 589 Wachtgeld/Overplaatsingsregeling 549 573 559 446 190 V.Ü.T. 95 108 131 164 195

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1995 | | pagina 2