S 0 C 1 A A L JAARVERSLAG 1994 Voorwoord 2 Heineken Nederlands Beheer B.V. 3 Heineken Nederland B.V. 15 VrumonaB.V. 22 Concernstafdiensten en Export 24 Heineken Technical Services 27 Kerncijfers 29 ARBEIDSZAKEN 3 FUNCTIEWAARDERING 4 MANAGEMENT TRAINING EN ONTWIKKELING 4 LOOPBAANONTWIKKELING/PERSONEELSVOORZIENING 6 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 7 ONDERNEMINGSRADEN 9 IDEEËNBUS 12 PERSONEELSONDERZOEK 14 PERSONEELSINFORMATIESYSTEEM 14 COMMERCIE EN STAFDIENSTEN BIER [7 BROUWERIJ ZOETERWOUDE ]9 BROUWERIJ 'SHERTOGENBOSCH 20 PERSONEELDIENST INTERNATIONAAL 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1994 | | pagina 3