COLOFON: Tekst: Journalistieke Produkties van In- en Externe Betrekkingen Heineken Nederland B.V. Vormgeving en produktie: Obbes Primowees B.V., Amsterdam Een uitgave van: Heineken Nederlands Beheer B.V. Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1994 | | pagina 2