13 - Het totale aantal ingediende ideeën is nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal afgehandelde ideeën was echter minder dan in 1993. Uit het bedrag aan netto besparingen blijkt dat de kwaliteit van de ingezonden ideeën steeds beter wordt. Dit komt ondermeer ook omdat de apparatuur in de produktie steeds ingewikkelder wordt. Daardoor zijn ook de ideeën minder een voudig dan vroeger en neemt het meer tijd in beslag hen te beoordelen. In Zoeterwoude en Den Bosch vinden grote vervangings investeringen plaats. Volgens de Ideeënbusregels mogen mede werkers niet eerder dan twaalf maanden na zo'n grote vervan ging ideeën daarover indienen. De Ideeënbuscommissies hebben dan ook de verwachting dat in de loop van 1995 en 1996 een groeiend aantal ideeën zal worden ingezonden. In 1994 is besloten het al jaren geldende cadeausysteem te wijzigen. Met ingang van februari 1995 zullen inzenders van een beloond idee een cadeau mogen kiezen uit een brochure van TeleKado. De ideeënbuscommissie hoopt met een grotere keuze aan cadeaus en een sneller wisselend aanbod van geschenken, het indienen van ideeën aantrekkelijker te maken. Bovendien is dit systeem voor de commissies minder bewerkelijk en minder duur. Ideeënbusresultaten over het boekjaar 1994 per vestiging en totaal (tussen haakjes de cijfers over 1993) Vestiging: Zoeterwoude Den iosch Bunnik Horeca A'dam/R'dam Totaal '94 ('93) '94 ('93) '94 ('93) '94 ('93) '94 ('93) '94 ('93) Ingezonden ideeën 76 (99) 136 (126) 98 (68) 28 (23) 3 (7) 341 (323) Inzendpercentage t.o.v. aantal personeelsleden 4,1 (5,2) 14,7 (12,9) 22,0 (15,5) 2,5 (2,6) 0.8 (2,0) 7,3 (6,9) Afgehandelde ideeën 55 (127) 123 (167) 87 (75) 10 (11) 3 (3) 278 (383) Beloonde ideeën 17 (28) 43 (61) 16 (18) 3 (2) 2 (4) 81 (113) Bruikbaarheidspercentage 30,9 (22,0) 35,0 (36,5) 18,3 (24,0) 30 (18,2) 66,6 (133) 29,1 (29,5) Totaal bedrag aan netto beloningen 13.425 (19.675) 24.925 (44.750) 18.915 (23.825) 16.000 (8.500) 150 (300) 73.415 (97.050) Gemiddelde beloning 789 (703) 580 (734) 1.185 (1.325) 5.333 (4.250) 75 (75) 906 (859) Netto besparingen volgens beloningen 65.894 (93.176) 95.100 (174.400) 212.500 (190.600) 247.000 620.494 (458.176) Ideeën gehonoreerd met aanmoedigingspremie 11 (19) 15 (15) 26 (35) 3 (5) 2 (4) 57 (78) Totaal aanmoedigingspremie 975 (1.535) 1.150 (1.150) 2.000 (2.675) 300 (500) 75 (300) 4.500 (6.160) Gemiddelde aanmoedigingspremie 88,64 (80,79 76,66 (76,67) 77,00 (76,00) 100 (100) 37,50 (75,00) 78,94 (78,97) Gemiddelde afhandelingstijd in dagen per idee 190 (179) 136 (141) 96 (75) 157 (121) 90 (90) 156 (140) Niet beloonde ideeën 29 (92) 65 (91) 45 (22) 4 (4) 1 (1) 144 (210) Ideeën nog in behandeling 69 (48) 85 (72) 26 (15) 34 (16) (6) 214 (157) -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1994 | | pagina 15