SOCIAAL JAARVERSLAG 1993 Voorwoord 2 Heineken Nederlands Beheer B.V. 3 Heineken Nederland B.V. 12 VrumonaB.V. 18 Concernstafdiensten en Export 20 Heineken Technical Services enCorporatePurchasing 22 Kerncijfers 25 ARBEIDSZAKEN FUNCTIEWAARDERING MANAGEMENTTRAINING EN ONTWIKKELING LOOPBAANONTWIKKELING/PERSONEELSVOORZIENING ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ONDERNEMINGSRADEN IDEEËNBUS 11 MENSEN MAKEN HEINEKEN 12 COMMERCIE BIER 12 STAFDIENSTEN BIER 13 BROUWERIJ ZOETERWOUDE 14 BROUWERIJ DEN BOSCH 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1993 | | pagina 3