SOCIAAL JAARVERSLAG 19 9 3 Bij de TD Verpakken is begonnen met om- en bijscholing van monteurs tot servicemonteurs. Daardoor gaan mechanische monteurs elektrotechniek erbij doen en leren elektromonteurs over mechanische vaardigheden. Dit project vraagt nogal wat inspanning van alle monteurs. Afdelingsprojecten Bij Magazijnen en Intern Transport is een nieuwe export- loods in gebruik genomen met automatische palletizers. Voor de medewerkers zijn de arbeidsomstandigheden en de werkplek hierdoor aanmerkelijk verbeterd. Bij Brouwen ging men verder met het uitvoeren van de automatiseringsprojecten. Dit gebeurde niet geheel volgens de oor spronkelijke planning. Daardoor moesten op een aantal arbeids plaatsen langer dan voorzien tijdelijke krachten worden ingezet. De afdeling Bewaking van de Interne Dienst nam in 1993 een nieuw poortgebouw in gebruik. De inrichting hiervan is in nauw overleg met de medewerkers bepaald. Een deel van de kantoorkantine is gesloten in verband met de bouw van de nieuwe ontvangstruimte, de Amstel Taveerne. Ter compensatie is de lunchkamer bij de kantine getrokken en dient nu als rook vrije ruimte. Omdat de apparatuur in de bedrijfskantine verouderd is, is een budgetaanvraag ingediend voor vernieuwing van de kantine. Bij Verpakken is colonne 12 in gebruik genomen. Tot de werkgroep die de bouw begeleidde, hoorden ook de toekomstige operators van colonne 12. De bedoeling hiervan was optimale arbeidsomstandigheden en werkverdeling te bereiken. Bij de Bedrijfstechnologische Dienst vond voor Kwali teitscontrole en Laboratorium een zeer ingrijpende verbouwing plaats. Er is een open werkruimte gemaakt, die veel lichter is en beter aan de huidige eisen voldoet. Ook bij deze ver bouwing was er gelegenheid voor inspraak door de medewerkers zelf. Dit leidde tevens tot het inrichten van een speciale com municatieruimte.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1993 | | pagina 19