E I N E K E N NEDERLANDS BEHEER B V 1992 1991 1990 1989 1988 Gemiddelde diensttijd in jaren (bij benadering) 14,7 15,0 13,6 13,2 12,5 Gemiddelde leeftijd in jaren 40,1 40,6 40,5 39,1 39,5 Verzuimpercentage Produktie Niet-productie 7.3 9.4 5,1 7,4 9,4 5,2 7,1 9,1 5,0 7,1 8,3 5,8 6,5 8,3 4,5 Gemiddelde verzuimduur in dagen per ziekmelding Produktie Niet-produktie 14,2 9,8 13,5 9,6 13,0 9,0 11,3 9,9 11,7 8,0 Persaneelskosten in miljoenen guldens 488 530 550 567 553 Ideeënbus 1992 1991 1990 1989 1988 Ideeën ingediend Beloond Gem. beloning in guldens 431 104 978 441 142 666 519 179 813 791 237 606 570 193 484

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1992 | | pagina 48